Äänekosken terveyskeskuksen palveluiden kuulumisia keväällä 2017

Päiväpolin toiminta aloitettiin tammikuussa 2017. Palvelua tarjotaan arkisin ma-pe klo 8-15 Äänekosken terveysasemalla. Potilaat otetaan vastaan vuoronumeropalvelun kautta, jonotilannetta voi seurata Äänekosken kaupungin internet-sivuilta:
https://www.aanekoski.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/aanekosken-terveysaseman-jonotustilanne

Päiväpolille voi tulla asiakas, jolla on uusi terveysongelma tai aiemmin todetun sairauden pahenemisvaihe, joka vaatii terveydenhuollon ammattilaisen arviota tai hoitoa.  Tällaisia ovat esimerkiksi tulehdukset, lievät allergiaoireet, iho-oireet, tuki- ja liikuntaelinvaivat, kiputilat, lievät tapaturmat ym. oireet, jotka eivät kuulu päivystykseen. Päiväpolilla kirjoitetaan myös todistukset lyhyistä sairauspoissaoloista ja alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, mikäli työnantaja näitä vaatii.

Päiväpolille tultaessa asiakas valitsee vuoronumeroautomaatista kolmesta eri vaihtoehdosta: 1)LAPSET (ja todistukset lyhyistä sairauspoissaoloista sekä alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta), 2)AIKUISET tai 3)TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISET (fysioterapeutti). Potilas kutsutaan valintansa mukaan joko hoitajan tai fysioterapeutin vastaanotolle vuoronumeron mukaisessa järjestyksessä.

Alkuvuoden aikana päiväpolin toiminta on vakiintunut. Esimerkiksi huhtikuussa siellä on hoidettu 70 -90 asiakasta jokaisena arkipäivänä.  Lasten jonon asiakkaita on pystytty palvelemaan entistä paremmin: puolet asiakkaista on päässyt hoitajalle 20 minuutin sisällä ja keskimääräinen odotusaika heillä on ollut 27 minuuttia.

Asiakkaamme ovat olleet pääosin tyytyväisiä siihen, että lääkäri tulee tarvittaessa hoitajan huoneeseen, eikä lääkärille tarvitse jonottaa erikseen. Päiväpolin fysioterapeutin vastaanotolla asiakkaat saavat perusteellisen tutkimuksen, arvioinnin ja hoito-ohjeet tuki- ja liikuntaelin-vaivoissa. Aikuisten jono on ajoittain venynyt muutaman tunnin mittaiseksi. Pitkä odotusaika selittyy sillä, että satunnaisessa sairaanhoidon tarpeessa oleva asiakas pääsee saman päivän aikana vastaanotolle aiemman viikkojen jonotuksen sijaan. Tavoitteenamme on toiminnan kehittäminen entistä sujuvammaksi ja toimivammaksi myös aikuisten jonon osalta.

Päivystykseen Äänekosken terveysasemalle potilaat voivat tulla joka päivä ilman ajanvarausta klo 8-18 sellaisen sairauden tai vamman vuoksi, joka ei voi odottaa seuraavaan päivään. Päivystyksen puhelinnumero on 020 6322470. Ilta- ja yöpäivystys klo 18 -08 hoidetaan Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystyksessä, neuvontapuhelin 0100 84 884.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa (Äänekosken terveysasema, 2. krs) on matalan kynnyksen vastaanotto ilman ajanvarausta ma–pe klo 9–11. Päivystävän työntekijän tavoittaa puhelimitse arkisin klo 8-15 numerosta 040 738 6826. Matalan kynnyksen vastaanotto ilman ajanvarausta ja päivystävän työntekijän tavoitettavuus puhelimitse mahdollistaa palveluiden saamisen helposti. Toimintatavan muutoksesta on tullut kiitosta ja haluamme rohkaista myös uusia asiakkaita tulemaan palveluiden piiriin.

Suun terveydenhuollon vastaanotoilla on keskitetty ajanvaraus kiireettömään hammashoitoon ma–pe klo 8–16, puh. 020 632 2595. Särkypäivystys Äänekosken terveysaseman hammashoitolassa ajanvarauksella arkisin ma – pe klo 8 – 16, puh. 020 632 2595. Suosittelemme yhteydenottoa aamupäivän aikana. Virka-ajan ulkopuolinen hammaslääkäripäivystys: Särkypäivystyksen ajanvaraus arkisin klo 16–8 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä, puh. 0100 84 884.

Suun terveydenhuollossa on aloitettu niin sanotut pop-up hammastarkastukset koululaisille. Äänekosken terveyskeskukseen tilattu siirrettävä (pop-up) hammasyksikkö mahdollistaa nopeasti ja väliaikaisesti hammashuollon tarkastusten tekemisen esimerkiksi kouluilla ja seniorineuvoloissa. Mikäli tarkastuksessa ilmenee hoidon tarvetta, asiakas saa ohjeen varata ajan hammashoitoa varten Äänekosken terveysaseman hammashoitolaan.

Lastenneuvolassa siirrytään keskitettyyn ajanvaraukseen kesäkuun alussa. Samassa yhteydessä lastenneuvolan soittoaika muuttuu ma-pe klo 10-11. Lastenneuvolan keskitetyn ajanvarauksen uusi puhelinnumero on 020 632 2396. Syyskuusta alkaen perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajalle ja lastenneuvolan ikäkausitarkastuksiin voi varata aikoja sähköisen ajanvarauksen kautta.

Äänekosken terveyskeskuksessa kävijöillä on mahdollisuus ilmaista tyytyväisyyttään palveluumme ns. ”Happy or Not Happy” –laitteen avulla. Kuukausiraportit ovat asiakkaiden nähtävillä terveysasemalla infotelevisioissa sekä Äänekosken internet-sivuilta: https://www.aanekoski.fi/palvelut/terveyspalvelut/asiakastyytyvaisyysraportit

Happy or Not Happy –laitteen kautta annettavan palautteen lisäksi asiakkailta toivotaan jatkuvaa palautetta yksiköihin suoraan palautelomakkeiden välityksellä. Palautelomaketta ollaan kehittämässä ja yhtenäistämässä eri palvelupisteissämme siten, että uusi palautelomake on asiakkaittemme käytettävissä syksyllä 2017.

Terveyskeskus tiedottaa toimintaan liittyvistä muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista sähköisesti osoitteessa: https://www.aanekoski.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveyskeskus-tiedottaa

Äänekosken kaupungin terveyskeskus kiittää asiakkaitaan ja toivottaa Hyvää Kesää!

Muokattu 8.2.2018