Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea voidaan myöntää pitkäaikaissairasta tai vammaista henkilöä kotona hoitavalle omaiselle. Omaishoidontuki sisältää hoitopalkkion ja tarvittaessa muita palveluja.

Omaishoidontukea myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Omaishoidontuen hoitopalkkio ei ole toimeentuloturvaetuus, vaan se on korvaus omaishoitajan antamasta hoidosta, hoivasta ja valvonnasta. Omaishoidontukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuollon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä. Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnan tulee olla Äänekoski. 

Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai läheinen, täysi-ikäinen henkilö, joka kykenee kantamaan osaltaan vastuun palvelusuunnitelmassa sovituista omaishoitajan tehtävistä. 

Yhteystiedot

Palveluohjaaja Hanna-Reetta Ranta-Nilkku
Hämeentie 1, 44100 Äänekoski
040 573 2531
Puhelinaika klo 8-10

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hyvaks.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Muokattu 29.12.2022