Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Palveluasuminen

Palveluasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, joka sijoittuu hoidon- porrastuksessa kodin ja laitoshoidon välille. Palveluasuminen on suunnattu niille ikääntyville, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, etteivät he selviydy enää kotona asumisesta itsenäisesti, omaisten tai kotihoidon palvelujen turvin.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin Arjen tuen itse tuottamalle tai ostamalle ympärivuorokautiselle asumispalvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä tehostettu asumispalvelu vastaa sisällöltään Arjen tuen järjestämää palvelua. Asiakkaalla on aina mahdollisuus jäädä Arjen tuen järjestämien palveluiden piiriin. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta vaatia kaupungilta palvelusetelin myöntämistä. Palveluseteli voidaan myöntää kaupungin määrärahojen puitteissa. 

Asumispalveluiden myöntämisen kriteerit

Perusturvalautakunta on 25.2.2020 kokouksessaan hyväksynyt päivitetyt asumispalveluiden myöntämisen kriteerit. Äänekosken kaupungin asumispalveluihin hakeudutaan aina palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Päivitetty asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet ja soveltamisohje on laadittu turvaamaan kaupungin asukkaiden tasavertainen kohtelu ja tukemaan asumispalveluiden hakeutumiseen ja myöntämiseen liittyvää päätöksentekoa sekä ohjaamaan palveluntuottajaa palveluiden sisällöissä. Päätöksenteossa huomioidaan aina asiakkaan yksilöllinen avun tarve, kokonaisvaltainen tilanne ja päätös tehdään yksilöllisesti. Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisesti kotiin tarjottavat palvelut ovat aina ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelun. Perusturvalautakunta 25.02.2020 § 11.

Asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet (pdf)

Tukipuun palvelutalo

Snellmaninkatu 1-3

Tukipuun palvelutalo

Tukipuun palvelutalo on Äänekosken Pukkimäellä sijaitseva tehostetun palveluasumisen yksikkö (yöhoito). Kaksi 6-kerroksista rakennusta jotka on yhdistetty yhdyskäytävällä. Palvelutalossa on yht. 59 huoneistoa, 34 yksiötä ja 25 huoneistoa, jossa tupakeittiö ja makuuhuone, parveke. Jokaisessa huoneistossa oma kylpyhuone, pieni keittiönurkkaus ja turvapuhelin/ovihälytin. Yhdyskäytävällä sijaitsee ruokasali ja televisionkatsomistila. Rakennuksen omistaa Äänekosken vanhaintukisäätiö. Asukkaat ovat vuokrasuhteessa säätiöön ja palvelut järjestää Äänekosken kaupunki. Asukasvalinnat SAS- ryhmän ohjauksesta.

Toiminnan tarkoituksena on tukea asukkaiden omatoimisuutta ja luoda kodinomainen, turvallinen ympäristö, jossa asukkaat pystyvät säilyttämään yksityisyytensä, itsemääräämisoikeutensa sekä oman elämäntyylinsä mahdollisimman pitkään. Henkilökunta ohjaavat arvot: ihmistä arvostava kohtaaminen sekä luottamuksellisuus.

Toimintaa ohjaavat, kuntouttava työtapa sekä omahoitajuus ja tiimityö. Asukkaalle nimetään omahoitaja, joka laatii yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman. Henkilökunta: sairaanhoitaja, kodinhoitajia, lähihoitajia, perushoitajia, kehitysvammaisten hoitaja ja keittiöhenkilökuntaa.

Palveluavastaava Maarit Pulli-Hattara
Puhelinaika klo 8-10
040 739 4901

Hoitajat talo 1/Vaahtera 24h/vrk 040 541 9628
Hoitajat talo 1/Pihlaja 1, 040 718 1490
Hoitajat talo 1/Pihlaja 2, 040 568 5476
Sairaanhoitaja talo 1 040 587 2671
Hoitajat talo 3/Kotihoito Mäntylä 040 718 2150
Hoitajat talo 3/Koivikko 0400 115 304
Sairaanhoitaja talo 3, 0400 115 305
Keittiö 0400 115 303

Kuhnamon palvelutalo

Terveyskatu 18

Kuhnamon palvelutalo

Kuhnamon palvelutalo sijaitsee kauniilla paikalla Kuhnamojärven rantamaisemassa terveyskeskuksen ja Piilolan palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Rakennuksen omistaa Äänekosken asumispalvelusäätiö ja asukkaat ovat vuokrasuhteessa säätiöön. Äänekosken kaupunki on järjestänyt hoiva- ym. tukipalvelut. Palvelutalo on kolmikerroksinen; jokaisessa kerroksessa yhteisaula, jossa televisio. Huoneistoja 27, joista neljässä on tupakeittiö ja makuuhuone ja 23 yksiötä. Huoneistoissa pienet keittiönurkkaukset, kylpyhuoneet, parvekkeet ja turvapuhelimet/ovihälyttimet. Hoito on tehostettua palveluasumista (yöhoito) ja kohdistettu lähinnä ikääntyville muistisairaille. Asukasvalinnat SAS-ryhmän ohjauksesta.

Toiminnan tarkoituksena on tukea asukkaiden omatoimisuutta ja luoda kodinomainen, turvallinen ympäristö, jossa asukkaat pystyvät säilyttämään yksityisyytensä, itsemääräämisoikeutensa sekä oman elämäntyylinsä mahdollisimman pitkään. Henkilökuntaa ohjaavat arvot: ihmistä arvostava kohtaaminen ja luottamuksellisuus.

Toimintaa ohjaavat, kuntouttava työtapa sekä omahoitajuus ja tiimityö. Asukkaalle nimetään omahoitaja, joka laatii yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman. Henkilökunta: sairaanhoitaja, kodinhoitajia, lähihoitajia ja laitoshuoltaja.

Palveluavastaava Janna Vakoniemi
Puhelinaika klo 8-10
040 706 4251

Hoitajat  0400 862 611
Hoitajat  040 839 6511
Hoitajat  0400 256 454
Sairaanhoitaja 0400 115 373

Hoivakoti Kotisatama

Asemakatu 6, 44200 Suolahti

Palveluavastaava Sirpa Halla-aho
Puhelinaika ma-pe klo 8-10
040 752 1841

Hoivayksikkö Kotisatama. Kotisatama on 40 paikkainen lämminhenkinen palveluasumisen yksikkö, joka on tarkoitettu pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa tarvitseville henkilöille, myös muistisairaille, joiden turvallinen selviytyminen kotona ei ole enää mahdollista.

Kotisatamassa yhdistyvät entiset Silkkivillan ja Tupasvillan asukkaat ja henkilöstö 3 asukastiimiin.

Asukkaan hoitaminen Kotisaamassa perustuu omaisten ja asukkaan kanssa yhteistyössä laadittuun yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä kuntouttavaan työtapaan ja tiimityöhön. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja, joka pääasiassa toimii yhteyshenkilönä asukkaan asioissa.

Kotisatamassa panostetaan kaikenpuoliseen turvalliseen arkeen panostaen läsnäoloon, jolloin myös muistikuntoutus toteutuu arjen toiminnoissa, joihin omaisille ja läheisille suodaan mahdollisuus osallistua. Virkistystä arkeen toteutetaan paitsi hoitajien, myös vapaaehtoisten ja omaisten avulla.

Terapiakani

Henkilöstö koostuu sairaanhoitajista, lähihoitajista, kodinhoitajasta sekä vanhustyöntekijästä. Lääkäri käy Kotisatamassa joka toinen viikko.

Alakerta: 040 731 6746, Yläkerta: 040 738 5532 ja 040 151 1562

Sumiaiskoti

Kukka-asetelma tervehtii tulijoita ulko-ovella

Maunontie 1 A, 44280 Sumiainen 

Palveluavastaava Sirpa Halla-aho
Puhelinaika klo 8-10
040 752 1841 

Hoitajat 0400 777 915
Sairaanhoitajat 040 761 2780 

Sumiaiskoti on 19 paikkainen ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarjoava palveluasumisen yksikkö Sumiaisissa. Kiinteistön omistaa Vanhaintuki, mutta henkilökunta on Äänekosken kaupungin. Sumiaiskodilla hoidetaan pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa tarvitsevia asukkaita, joiden selviytyminen kotona turvallisesti ei enää onnistu kotihoidon tai omaishoidon tuella. Sumiaiskodilla panostetaan aktiivisuuteen ja eritoten ulkoiluun, myös muistikuntoutusta toteutetaan arjen askareissa, joihin omaisille suodaan mahdollisuus osallistua.

Virtuaalinen takka

Asukkaan hoitaminen perustuu asukkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä laadittuun yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, sekä kuntouttavaan työtapaan. Jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka toimii pääasiassa yhteyshenkilönä. Henkilökuntana on 2 sairaanhoitajaa ja 9 hoitajaa. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita mukaan arkeen!

Katso myös palvelukeskukset

Niittywilla löytyy kotihoidon alta

Muokattu 4.1.2023