Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Palvelukeskukset

Äänekoskella sijaitsee kolme palvelukeskusta, joista kahdessa on laitoshoitoa (hoivaosastot), dementiayksiköitä ja ryhmäkotiasumista.

Piilolan palvelukeskus

Terveyskatu 12, 44100 Äänekoski

Piilolan palvelukeskus

Hoivayksikkö Hoivala

Palveluavastaava
Tarja Sirkka
0400 115 720

Hoivalan toimisto
0400 115 377

Hoivala on hoivayksikkö pitkäaikaislaitoshoitoa tarvitseville. Hoidettavat ovat pääasiassa vuodepotilaita, ja he tarvitsevat jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa, sekä ympärivuorokautisen valvonnan.

Yksikössä on 24 hoitopaikkaa, osasto on jaettu pienyksiköihin, joissa on oma nimetty henkilökunta. Henkilöstöön kuuluu palvelukeskuksen johtaja, sairaanhoitajia, hoitajia sekä vanhustyöntekijöitä. Lääkäri käy yksikössä kerran viikossa. Toimintaamme ohjaavat kuntouttava työtapa, omahoitajuus ja tiimityö. 

Yksikkö toimii opiskelijoiden työssä oppimispaikkana.

Dementiayksikkö Muistola

Palveluavastaava
Maarit Pulli-Hattara
Puhelinaika klo 8-10
040 739 4901

Lyhytaikaishoidon tiedustelut 0400 115 556

Muistolassa hoidetaan keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairaita, jotka tarvitsevat turvallisuutensa ja hoitonsa erityispiirteiden takia lyhyt- tai pitkäaikaishoitoa. Yksikössä on 16 hoitopaikkaa. Henkilöstöön kuuluu palvelukeskuksen johtaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, vanhustyöntekijöitä ja keittiötyöntekijä. Lääkäri käy kerran viikossa. Yksikköä käyvät rikastuttamassa myös opiskelijat ja vapaaehtoistyöntekijät.

Konginkankaan palvelukeskus

Palvelutie 3, 44400 Konginkangas

Konginkankaan palvelukeskus

Palveluavastaava Janna Vakoniemi
Puhelinaika ma-pe klo 8-10
040 706 4251

Konginkankaan palvelukeskus tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista. Toiminnan tarkoituksena on tukea asukkaiden omatoimisuutta ja tarjota kodinomainen, turvallinen ympäristö, jossa asukkaat pystyvät säilyttämään yksityisyytensä, itsemääräämisoikeutensa sekä oman elämäntyylinsä mahdollisimman pitkään. Asukkaaksi tullaan sijoitusryhmän ohjauksesta ja asiakkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä omaisten kanssa. Toimintaa ohjaavat, kuntouttava työtapa sekä omahoitajuus ja tiimityö.

  • Kömin Tupa, tiimi1, intervalli- ja kriisipaikat 040 746 5781
  • Kömin Tupa, tiimi 2, 0400 992 170
  • Kömin Helmi 0400 992 150

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hyvaks.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Muokattu 4.1.2023