Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Kotihoito

Arjen tuen neuvonta- ja asiakasohjausnumero arkisin klo 9.00 - 12.00 040 646 3859

Puhelimessa annetaan yleistä neuvontaa, tukea ja ohjausta sekä ajantasaista tietoa Arjen tuen palveluista. Voit olla yhteydessä neuvontapuhelimeen, mikäli sinulla on huolta omasta tai läheisesi hyvinvoinnista tai arjessa selviytymisestä tai tarvitset neuvoja tukien ja etuuksien hakemisessa. Neuvonnan tehtävänä on alustavan palvelutarpeen selvittäminen ja tiedottaminen alueen palveluista asiakkaan tilanteessa. Tarvittaessa asiasi ohjataan eteenpäin asiakasohjaustiimille, joka ottaa sinuun yhteyttä palvelutarpeen arvioimiseksi. Yhteydenotto, joka johtaa palvelutarpeen arviointiin, kirjataan asiakastietojärjestelmään.

Jos olet jo Arjen tuen palvelujen piirissä, otathan yhteyttä omaan palveluohjaajaan. Tarvittaessa voit jättää myös neuvontapuhelimeen soittopyynnön asioistasi vastaavalle palveluohjaajalle.

Kiireellisissä terveydenhoidon tarpeissa 112

Sosiaali- ja kriisipäivystys 014 266 0149

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun on huolta lapsesta tai perheen tilanteesta, on akuutti lähisuhdeväkivaltatilanne tai sen uhka, huoli vanhuksen tai vammaisen kotona pärjäämisestä tai kun kohtaa äkillisen tai järkyttävän kriisitilanteen. Se voi olla esimerkiksi läheisen kuolema, itsemurha tai itsemurhayritys, onnettomuus, väkivallan uhriksi joutuminen, vähältä piti -tilanne tai vakava kuolemaan johtava sairaus. Apua voi hakea asiakas itse, läheinen, ystävä tai viranomainen.

Kotihoito

Kotihoito tukee itsenäistä selviytymistä omassa kodissaan mahdollisuuksien mukaan järjestämällä riittävät ja laadukkaat kotihoidon palvelut henkilölle, joka ei selviydy itsenäisesti tai omaisten avun turvin kotona asumisesta vaan tarvitsee hoivaa, huolenpitoa, sairaanhoitoa tai apua päivittäisissä toiminnoissa. Kotihoidon palvelujen sisältö kartoitetaan henkilökohtaisella palvelutarpeen arvioinnilla. Kotihoitoa on mahdollista järjestää myös vaihtoehtoisesti palvelusetelin turvin.

Käyntiosoite

Hämeentie 1, 44100 Äänekoski

Postiosoite

PL 24, 44101 Äänekoski

Kotihoidon palveluiden myöntämisen kriteerit

Perusturvalautakunta on 30.1.2020 kokouksessaan hyväksynyt päivitetyt kotihoidon palveluiden myöntämisen kriteerit. Kaikki uudet kotihoitoon tulevat asiakkaat tulevat palveluiden piiriin palvelutarpeen arvioinnin kautta. 

Kriteereiden tarkoituksena on selkiyttää palveluiden kohdentamista niitä tarvitseville kuntalaisille ja samalla selkiyttää palveluiden sisältöjä ja sisältöjen yhdenmukaisuutta kunnan eri alueilla. Kotihoidon myöntämisen perusteet ja soveltamisohje on laadittu turvaamaan asiakkaiden tasavertainen kohtelu ja tukemaan kotihoidon ja tukipalveluiden myöntämiseen liittyvää päätöksentekoa. Perusturvalautakunta 30.01.2020 § 4.

Kotihoidon palveluiden myöntämisen kriteerit

Palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon palvelusuunnittelu:

Äänekoski: Kotihoidon palveluvastaava Maarit Säilä 040 763 5304

Suolahti ja Tukipuun kotihoito: Kotihoidon palveluvastaava Jaana Liimatainen 040 587 8119

Sumiainen ja Konginkangas, lyhytaikaishoito: Kotihoidon palveluvastaava Nita Sarja 0400 115 425 (14.11.2022 alkaen)

Yhteydenottopyynnön voi tarvittaessa jättää myös Arjen tuen neuvontapuhelimeen klo 9 – 12 aikana puh 040 646 3859

Kotihoidon palveluiden piirissä olevat tai heidän omaisensa voivat ensisijaisesti ottaa yhteyttä suoraan oman alueen kotihoitoon. Kotihoidon toiminta on ympärivuorokautista.

Äänekosken kotihoidon tiimi

Äänekosken alue
Kotihoidon johtaja Päivi Voutilainen
Puhelinaika klo 8-10
0400 243 105

Kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö Pauliina Taipale
Puhelinaika klo 8-10
040 193 4968

Kotihoito, hoitajat
Päivystyspuhelin  0400 115 689 

Kotihoidon sairaanhoito, soittoaika klo 12-13
040 865 4798 Ella Roponen
040 724 7391 Paula Jussila
0400 547 984 Piia Huuskonen
0400 649 491 Heidi Könssi

Konginkankaan kotihoidon tiimi

Konginkankaan alue
Kotihoidon johtaja Päivi Voutilainen
Puhelinaika klo 8-10
0400 243 105

Kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö Pauliina Taipale
Puhelinaika klo 8-10
040 193 4968

Kotihoito, hoitajat
Päivystyspuhelin 040 777 3614

Kotihoidon sairaanhoito, soittoaika klo 12-13
Sairaanhoitaja 0400 975 611

Suolahden kotihoidon tiimi

Suolahden alue
Kotihoidon johtaja Päivi Voutilainen
Puhelinaika klo 8-10
0400 243 105

Kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö Pauliina Taipale
Puhelinaika klo 8-10
040 193 4968

Kotihoito, hoitajat
Päivystyspuhelin 040 180 4262

Kotihoidon sairaanhoito, soittoaika klo 12-13
0400 808 272 Jaana Henriksson
040 587 5274 Jenni Nevalainen
0400 115 714 Tiina Loukiainen

Sumiaisten kotihoidon tiimi

Sumiaisten alue
Kotihoidon johtaja Päivi Voutilainen
Puhelinaika klo 8-10
0400 243 105

Kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö Pauliina Taipale
Puhelinaika klo 8-10
040 193 4968

Kotihoito, hoitajat
Päivystyspuhelin 0400 777 916

Kotihoidon sairaanhoito, soittoaika klo 12-13
040 532 6411 Suvi Hietanen 

Kotihoidon yöpartio

Vs. vastaava ohjaaja Tarja Sirkka
0400 115 720

Kotirannan palvelutalo

Satamakatu 4, 44200 Suolahti
Palvelutalon johtaja Päivi Pulli 040 745 8295
Hoitajat, 040 519 7872

Kuntola

Kuntola, Terveyskatu 16
Hoitajat 040 583 7208
Vastaava ohjaaja Uusitalo Hanna 0400 115 375

Kuntola on osa Piilolan palvelukeskusta. Kuntolassa on 12 asiakaspaikkaa, jotka ovat tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen tueksi, omaishoitajien lomapäivien ajaksi, jatkokuntoutuspaikaksi esim. terveyskeskuksesta tai muusta hoitolaitoksesta kotiutuessa, lääkinnällistä seurantaa tai kriisitilanteita varten. Järjestämme myös veteraanikuntoutusta.

Kuntolan toiminnan lähtökohtana on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä tukea elämänlaatua omassa kodissa ja arjessa selviytymiseen mahdollisimman pitkään. Käytämme työssämme kuntouttavaa työotetta asiakkaiden toimintakykyä tukien.

Niittywilla

Sumiaistentie 102
Hoitajat 0400 115 550
Sairaanhoitaja Sohlman Sanna-Leena 0400 115 716
Vastaava ohjaaja Uusitalo Marika 0400 115 521

Niittywillan esite (pdf)

Avopalveluyksikkö Niittywillan ensisijainen tavoite on kuntoutuminen kodinomaisessa ympäristössä, pienen yhteisön ohjaamana ja tukemana, jossa on hyvä olla. Niittywillassa on mahdollisuus lyhytaikaishoitoon tai intervallihoitoon tukien ikääntyneiden ihmisten kotona selviytymistä kotihoitoa tukien, omaishoitajien lomapäivien mahdollistaminen, toimintakyvyn arviointia ja tilapäisessä kriisitilanteessa Niittywilla pystyy tarjoamaan kodinomaisen ympäristön. Ensisijaisesti suunnattuna kotihoidon asiakkaille. Hoito perustuu asiakkaan ja omaisten tai hoitavan henkilöstön kanssa laadittuun hoito-ja palvelusuunnitelmaan.

Niittywillan toiminnan lähtökohtana on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä tukea elämänlaatua omassa kodissa ja arjessa selviytymiseen mahdollisimman pitkään. Käytämme työssämme kuntouttavaa työotetta asiakkaiden toimintakykyä tukien.

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hyvaks.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Muokattu 29.12.2022