Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Kotikuntoutus

Kotikuntoutus on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ohjaavaa toimintaa, joka pyrkii asiakkaan omien voimavarojen löytämiseen hänen omassa arjessaan. Jatkosuunnitelman tekeminen ja sen jalkauttaminen käytäntöön ovat keskiössä. Kaikilla käynneillä pyritään tiiviiseen yhteistyöhön omaisten ja läheisten kanssa.

Kotikuntoutus aloitetaan fysioterapeutin tai toimintaterapeutin lähetteellä, jonka perusteella kotihoidon palveluvastaava tekee palvelupäätöksen. Kotikuntoutusjaksoon kuuluu alkuarviointi, korkeintaan viisi kotikuntoutuskäyntiä sekä loppuarviointi. Arviointikäynnit ovat aina maksuttomia. Käyntien hinta on 18,50 e/h (yhden käynnin kesto on tilanteesta riippuen 1-2 h). Säännöllisen kotihoidon asiakkaille kaikki kotikuntoutuskäynnit kuuluvat kotihoidosta perittävään kuukausimaksuun.

Pääpainona kotikuntoutuksessa on asiakkaan suoriutuminen arkisista toiminnoista kotona ja kodin ulkopuolella. Käynneillä voidaan harjoitella esimerkiksi pukeutumista, peseytymistä, kahvin keittoa, postilaatikolla käyntiä tai porraskävelyä. Asiakkaan toimintakyky ja hänen oma tavoitteensa ohjaavat kotikuntoutuksen sisältöä. Kotikuntoutuksella pyritään kuntoutujan toimintakyvyn kohenemisen lisäksi palveluntarpeen vähenemiseen. Kotikuntoutus on perusteltua myös siinä tapauksessa, kun arvion mukaan asiakkaan palveluntarve tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa.

Kotikuntouksen kohderyhmänä ovat sairaalasta kotiutuvat, omaishoitajat ja omaishoidettavat sekä asiakkaat, joiden kotona selviytyminen on vaikeutunut. Kotikuntoutuksen asiakkaaksi ohjaudutaan kotiutushoitajan, palveluohjaajan tai palveluvastaavan kautta ja sen tarpeesta voi keskustella alla olevien asiakasohjauksen työntekijöiden kanssa.

Kotikuntoutuksen esite (pdf).

Yhteydenotot ja yhteystiedot:

Uudet ja kotihoidon palveluiden piirissä olevat asiakkaat

Äänekoski: kotihoidon palveluvastaava 040 763 5304
Suolahti, Tukipuun kotihoito: kotihoidon palveluvastaava 040 587 8119
Konginkangas/ Sumiainen: kotihoidon palveluvastaava 0400 115 425

Muokattu 29.12.2022