Kustannustuki

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorista. Tuki koskee myös yksinyrittäjiä sekä myös säätiöt ja yhdistykset voivat saada tukea. Kustannustuen kuudes hakukierros alkaa 26.4. klo 9.00. Tällä sivulla on kattava infopaketti tuen hakemisesta, sen ehdoista ja lista yrityksen  tarvitsemista tiedoista hakemuksen täyttämiseen. Luethan nämä tarkasti. Lisätietoja saat Valtiokonttorin sivuilta

Asiointipalvelun aloitussivulta löydät: ohjeet, linkin uuteen hakemukseen, linkin keskeneräiseen hakemukseen, linkin lisätietojen tai oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.
Kustannustuen sähköinen asiointipalvelu:
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/

Jos kustannustukihakemuksen täyttämisestä on kysyttävää, voit varata ajan Äänekosken kaupungin yritysneuvojille. Varaa aika varauskalenterista, kohdasta Yrityksen kustannustuki. 

Varauskalenteri

Valtioneuvosto antoi 22.4.2021 asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksen toimialoihin, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. Katso toimialalista täältä

Kustannustuki

Kustannustukea voi hakea, jos:

 • Yrityksellä on Y-tunnus (yhtiömuodolla ei ole väliä)
 • Yrityksen joustamattomia kuluja on vähintään 2000€
 • Liikevaihto on laskenut yli 30%

Huomioithan, että:

 • Yrityksen koolla ei ole väliä 
 • Jos uusi yritys (perustettu 1.1.2020 tai myöhemmin) hakee tukea, liikevaihtoa verrataan toimialan liikevaihdon alenemaan. Uuden yrityksen toimiala pitää olla nimettynä toimialalistauksessa.
 • Toimialalista julkaistaan Valtiokonttorin sivuilla.
 • Ota huomioon tuen myöntämisen esteet esim. verovelka. Jos maksujärjestelyt ovat kunnossa, hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. 

Yrittäjien muistilista kustannustuen hakemiseen:

 1. Suomi.fi tunnistautuminen tai henkilökohtaiset pankkitunnukset
 2. Nimenkirjoitusoikeus
 3. Hakemuksen voi täyttää toimitusjohtaja (TJ), toimitusjohtajan sijainen (TJS), elinkeinonharjoittaja (ELI), isännöitsijä (IS), päävastuullinen isännöitsijä (PIS) tai Suomi.fi -valtuudet palvelussa annettu Yritysrahoituksen hakeminen –valtuus
 4. Yhdistyksen puolesta voi asioida henkilö, jolle on merkitty jokin seuraavista rooleista yhdistysrekisterissä: puheenjohtaja (PJ) (varaudu todistamaan nimenkirjoitusoikeus), muu nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin tai Suomi.fi –Valtuudet palvelussa annettu Yritysrahoituksen hakeminen –valtuus
 5. Varmista, että yrityksen tilinumero ja ALV-ilmoitukset on toimitettu verottajalle
  - ALV-ilmoituksia käytetään vertailupohjana
  - Kustannustuki maksetaan tilinumerolle, joka on ilmoitettu verottajalle. Jos tilinumero täytyy vaihtaa, tee siitä ilmoitus verottajalle. Hakemuksen tekemiseen tulee tällöin muutaman päivän viive.
 6. Hakemusta täyttäessäsi tarvitset:
  - Vertailukausien myyntitiedot, ellei vertailukausia ole ilmoitettu Verohallinnolle ALV-ilmoituksella. Vertailukaudet voit tarkistaa haekustannustukea.fi -sivustolta. 
  - Toiminimiyrittäjien YEL-vuosityötulon ja YEL-maksujen tiedot 
  - Avoimen yhtiön yhtiömiesten tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten YEL-vakuutusten tiedot, ellei yhtiömiesten palkkoja ole ilmoitettu tulorekisteriin.
  - Joustamattomien kulujen ja menetysten tiedot (kulun tyyppi ja määrä, esim. Vuokra) kuukausittain. 
  - Mahdollisten koronapandemiaan liittyvien vakuutuskorvausten tiedot 
  - Koronapandemiaan liittyvien EU:n puitetukiohjelman mukaisten tukien tiedot (esim. Ravitsemisalan uudelleentyöllistämisen tuki) 
Huomioithan hakemusta täyttäessä: 
 • Tukea ei voida myöntää yrityksille, jotka olivat EU-määritelmän mukaisissa taloudellisissa vaikeuksissa jo 31.12.2019
Muokattu 29.8.2022