Kuntouttava työtoiminta

Äänekosken kaupunki aloitti kuntien lakisääteisiin palveluihin kuuluvan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen omana toimintanaan keväällä 2020. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. 

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Lisäksi sillä pyritään ehkäisemään työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn sekä vähentämään syrjäytymistä.

Asiakkaalle suunniteltavassa palvelukokonaisuudessa otetaan huomioon asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita hänelle tarjotaan. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Työtoiminnan tavoitteita tai kestoa voidaan muokata asiakkaan tilanteen muuttuessa, jotta asiakkaalle voidaan taata hänen tarpeidensa mukaisesti joustavat palvelut.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään ryhmä- ja starttivalmennuksena sekä työelämälähtöisenä työtoimintana. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy aina mahdollisuus yksilövalmennukseen. Lisäksi kuntouttavassa työtoiminnassa on mahdollista tehdä työkyvyn arviointi.

Kuntouttava työtoiminta

Terveyskatu 10, 44100 Äänekoski

  • Vastaava valmentaja Tanja Kinnunen 040 749 2796
  • Valmentaja Päivi Hämäläinen 040 610 9120 
  • Valmentaja Ira Oksanen 040 358 0916
  • Valmentaja Kristiina Rothsten 040 610 8719 
Muokattu 5.8.2022