Äänekosken kaupungin kesätyöt 2022 

Nuorten kesätyö, kesäyrittäjyys- ja kesätyösetelien haku alkaa 21.2.2022
Tälle sivulle tulee linkit hakulomakkeisiin hakujen alkaessa. Alla on lisätietoa kesätyöllistämisestä.

Äänekosken kaupungin kesätyökampanja tarjoaa nuorille kesätyöpaikkoja ja tukea itsensä työllistämiseen. Kampanjalla tuetaan myös yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka työllistävät nuoren kesäksi.

 • Äänekoskelainen 9. luokan päättävä nuori voi hakea kesätöihin kaupungin toimintoihin. Mahdollisuuksien mukaan myös 04-05 syntyneitä Äänekoskelaisia nuoria työllistetään.
 • Äänekoskelaisen nuoren on myös vaihtoehtoisesti mahdollista hakea kesäyrittäjyysseteliä, joka on kaupungin maksama tuki nuoren oman yritystoiminnan tueksi. Kesäyrittäjyyssetelillä kannustetaan nuoria työllistämään itse itsensä.
 • Äänekoskelainen yritys tai yhdistys voi hakea kesätyöseteliä Äänekoskelaisen nuoren palkkakustannusten tueksi.

Äänekoskelainen nuori voi hyötyä vain yhdestä tällä sivulla mainitusta kesätyöllistymisen muodosta.


9. luokan päättävät  äänekoskelaiset nuoret: 

Äänekosken kaupunki työllistää kaikki halukkaat Kuntarekryn kautta Kaupungin kesätyöpaikkaa hakeneet 9. luokan päättävät 2 viikon (10 työpäivää) mittaisiin työsuhteisiin kesä-heinäkuun ajalle.

 • Työjakso: 2 viikkoa (10 työpäivää)
 • Palkka: 375 € (Huom! 17 -vuotta täyttäneeltä peritään palkasta työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksut.)
 •  Tieto kesätyöpaikasta ilmoitetaan 30.4. mennessä.
 • Tähän tulee linkki hakulomakkeeseen.

Vanhempien nuorten kesätyöllistäminen (04-05 syntyneet äänekoskelaiset nuoret):

Äänekosken kaupunki työllistää määrärahojen puitteissa myös vanhempia, peruskoulun jo päättäneitä Kuntarekryn kautta Kaupungin kesätyöpaikka hakeneita 4 viikon (20 työpäivää) mittaisiin työsuhteisiin kesä-elokuun aikana.

 • Työjakso: 4 viikkoa (20 työpäivää)
 • Palkka: n. 700€ (Huom! 17 -vuotta täyttäneeltä peritään palkasta työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksut.)
 • Tieto kesätyöpaikasta ilmoitetaan 30.4. mennessä.

Työtehtävät suunnitellaan ja järjestetään koronaturvallisesti ja ne tulevat painottumaan ulkona tehtävään työhön. 

Tähän tulee linkki hakulomakkeeseen.

Haku kaupungin kesätöihin tapahtuu Kuntarekryn kautta 21.2. - 

Tieto kesätyöpaikasta sekä ajankohdasta ilmoitetaan hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 30.4. mennessä.


Kesäyrittäjyysseteli nuorelle yrittäjälle 

Mikäli olet äänekoskelainen 04-06 vuotias nuori ja työllistät itsesi yrittäjänä kesä- heinäkuussa (4H -yritys, kevytyrittäjyys), voit hakea kaupungilta kesäyrittäjyysseteliä. Kaupunki maksaa 250 € yrityksesi toiminnan tueksi.

Ehdot:

 • Olet suorittanut yrityskurssin;  4H -yhdistyksen kautta, tai koulussa valinnaisena kurssina (toimita todistus koulussa käydyn kurssin suorittamisesta hakemuksen liitteenä).
 • Teet yrityksesi toiminnasta liiketoimintasuunnitelman. (Liiketoimintasuunnitelma tehdään esim. 4H-yhdistyksen järjestämällä yrityskurssilla).
 • Sitoudut raportoimaan kesän yritystoiminnasta syksyllä.

Kesäyrittäjyysseteliä ei myönnetä nuorelle, joka työllistyy kaupungin kesätöihin, tai jos hän työllistyy Äänekoskelaiseen yritykseen tai yhdistykseen kesätyösetelillä. 

Toimita hakemus 21.2.- välisenä aikana kirjaamo@aanekoski.fi tai Äänekosken kaupunki / Kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski. 

Tähän tulee linkki hakulomakkeeseen.

Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä lähetetään hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun päätös on tehty. Tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää.


Kesätyöseteli työnantajalle 2022

Tukea myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahoja riittää.

Äänekoskelainen tai alueella toimiva yhdistys tai yritys (kotipaikka ja/tai toimisto, tuotantolaitos, myymälä, työmaa tms.), joka työllistää äänekoskelaisen vuonna 04-06 syntyneen nuoren kesätyöhön, voi hakea kaupungilta tukea nuoren palkkakustannuksiin.

Tuki:

 • Vähintään 2 viikon työsuhteeseen 250 €
 • Vähintään 4 viikon työsuhteeseen 400 € (Työsuhde voi olla pidempi, mutta se ei vaikuta tuen määrään.)

Kesätyöhön palkattavalle nuorelle on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehdittava muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista (sosiaalikustannukset, tapaturmavakuutus ym.). Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Kesätyöseteliä ei myöskään voi käyttää oman huollettavan palkkaamiseen yritykseen/yhdistyksen.

Tuki maksetaan työnantajalle takautuvasti kesätyöjakson jälkeen, kun työnantaja on toimittanut kopion palkkakuitista 14.8.2022 mennessä kesätyöohjaajalle.

Yritykseen tai yhdistykseen työllistyvä nuori ei voi samana vuonna hyötyä kuin yhdestä kesätyösetelistä. Tukea ei myöskään myönnetä kesäyrittäjyyssetelillä itsensä työllistävän nuoren työllistämiseen tai jos nuori työllistyy kaupungin kesätöihin.

Toimita hakemus 22.2.-15.5.2022 välisenä aikana kirjaamo@aanekoski.fi tai Äänekosken kaupunki / Kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski.

Tähän tulee linkki hakulomakkeeseen/tulostettava lomake.

Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä lähetetään hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun päätös on tehty. Tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää.


Lisätiedot

Riikka Hytönen, työllisyyspäällikkö. p.040 194 6100, riikka.hytonen@aanekoski.fi

Muokattu 24.1.2022