Nuorten yksilö- ja starttivalmennustoiminta

Äänekosken kaupunki on hakenut vuosittain aluehallintovirastolta nuorten työpajatoimintaan avustusta. Tämän avustuksen avulla järjestetään nuorten yksilö- ja starttivalmennusta yli sadalle nuorelle vuosittain. 

Nuorten yksilövalmennus

Nuorten yksilövalmennus on tarkoitettu alle 30-vuotiaille äänekoskelaisille nuorille, nuorille aikuisille ja vastavalmistuneille. Nuorelle tarjotaan henkilökohtaista neuvontaa ja apua työnhakuun ja urasuunnitteluun. Yksilövalmentajan kanssa käydään läpi mm. ammatti-, ja urasuunnitelmia, kartoitetaan työelämän tarjoamia mahdollisuuksia, sekä mietitään yhdessä erilaisia vaihtoehtoja työllistymiseen, tai keskustellaan muista vaihtoehdoista, jotka palvelevat nuoren senhetkistä elämäntilannetta parhaiten.

Jokaisen reitti työllistymiseen on erilainen, ja jokaisen on mahdollista saada omiin tarpeisiin kohdennettua yksilövalmennusta. Yksilövalmentajan palvelut ovat vapaaehtoista työllistymistä tukevaa palvelua, asiakkaaksi voi ohjautua myös esimerkiksi TE-Palveluiden, oppilaitoksen, TYPin tai etsivän nuorisotyön kautta.  

Yksilövalmentajalta saat apua, henkilökohtaista ohjausta ja neuvoja mm. seuraavissa asioissa:

 • ammatinvalinta/uraohjaus
 • palkkatuettu työ
 • työkokeiluasiat
 • työllistymisen tuet (mm. palkkatuki)
 • vinkit vastavalmistuneelle
 • työnhaun asiakirjat: CV:t, työhakemukset
 • työnhaku sosiaalisessa mediassa
 • työllistyminen avoimille työmarkkinoille

Huom!! Vallitsevissa poikkeusolosuhteissa henkilökohtaiset tapaamiset voidaan asiakkaan toiveesta järjestää myös etäyhteyksin.


Nuorten Starttivalmennus

Starttivalmennus on tarkoitettu 16-29-vuotiaille äänekoskelaisille nuorille, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella.  Valmennus tarjoaa matalan kynnyksen palvelua, jossa nuori saa yksilöityä tukea elämänhallinnan ja työelämätaitojen parantamiseen, ja henkilökohtaisen toimintakyvyn vahvistamiseen. Lisäksi starttivalmennus tarjoaa apua ja tukea tulevaisuuden opiskelujen ja/tai työelämän suunnitteluun. Valmennuksen tavoitteena on tarjota mielekästä ja tavoitteellista tekemistä arkeen, selkeyttää tulevaisuuden suunnitelmia ja vahvistaa työ-, ja opiskeluvalmiuksia, sekä arjenhallintataitoja.

Starttivalmennusta järjestetään neljänä päivänä viikossa ma-to. Ryhmän kokoonpano vaihtelee päivittäin, sillä toimintaan voi osallistua yhdestä neljään päivään viikossa, yksilöllisistä tavoitteista riippuen.

Starttivalmennukseen ohjautuu nuoria TYP (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu), sekä etsivän nuorisotyön ja nuorten sosiaalityöntekijän kautta. Tarvittaessa voi olla yhteydessä myös suoraan starttivalmentajiin. Osallistuminen starttivalmennukseen edellyttää kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilu-, tai työpajasopimuksen tekemistä.  Valmennusjaksolta nuori saa osaamistodistuksen.

Nuorten yksilö- ja starttivalmennustoiminta

Terveyskatu 10, 44100 Äänekoski 

 • Yksilövalmentaja Sari Harjula 040 514 2890
 • Starttivalmentaja Susanna Juvonen 040 634 4798 
 • Starttivalmentaja Anne Toivonen 0400 115 68
Muokattu 25.1.2022