Äänekosken kaupungin työllisyyden tuet rekrytointiin

Äänekosken kaupunki tukee työnantajia työntekijöiden palkkaamisessa ja uusien työpaikkojen luomisessa. Aikaisemmin käytössä ollut kuntalisä muuttuu 1.3.2021 alkaen Äänekoski-lisäksi, työnantajan on edelleen mahdollista hakea myös oppisopimuslisää työllistämisen tueksi.

Yleiset edellytykset työllisyyden tukien myöntämiselle

Äänekoski-lisä voidaan myöntää työnantajalle, joka työllistää kuntakokeilun asiakkaana olevan työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. Lisää voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille (ei julkisoikeudellisille työnantajille). Elinkeinotoimintaa harjoittavalle yritykselle lisä myönnetään de minimis -tukena.

Hakemuksen tulee olla perillä kunnassa kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset 

Äänekoski-lisä voidaan myöntää seuraaville kohderyhmille:

 • työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan
 • kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat
 • kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa

Työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset

 • Työnantajan tulee maksaa työllistettävälle henkilölle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Vuonna 2022 tämä tarkoittaa, että palkan on oltava kokoaikatyössä vähintään 1283 €/kk (palkkakertoimesta vuodelle 2022 annettu STM:n asetus 896/2021). 
 • lisää ei myönnetä, jos työllistettävän henkilön palkka määräytyy yksinomaan työn tuloksen perusteella (provisio-, urakka-, palkkiopalkka)              
 • työajan tulee olla vähintään 18 h/viikko
 • lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja osallistuu palkkauskustannuksiin

Äänekoski-lisän määrä ja kesto

 • jos työnantajalle on myönnetty henkilön työllistämiseen palkkatukea: lisää voidaan myöntää 300 €/kk, enintään 12 kuukaudeksi, kuitenkin korkeintaan palkkatukipäätöstä vastaavalle ajalle
 • jos työnantajalle ei ole myönnetty henkilön työllistämiseen palkkatukea: lisää voidaan myöntää 600 €/kk, enintään 6 kuukaudeksi
 • oppisopimustyösuhteisiin lisää voidaan myöntää 600 €/kk ensimmäisen 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen 300 €/kk enintään 12 kuukauden ajan
 • alle 29-vuotiaiden työllistämiseen kuntalisää nostetaan edellä mainituista 100€/henkilö/kuukausi.

Äänekoski-lisän hakeminen

Äänekoski-lisä haetaan työllisyyspalvelujen verkkosivuilta tulostettavalla hakulomakkeella ja mahdollisesti myöhemmin työllisyyden kuntakokeilun aikana kehitettävällä sähköisellä järjestelmällä tai lomakkeella.

Lomake (täytä ja tulosta) Kunta- ja oppisopimuslisä

Hakemuksen liitteet

 • kopio työsopimuksesta
 • oppisopimustyösuhteisiin kopio oppisopimuspäätöksestä
 • palkkatukipäätös (mikäli haettu palkkatukea ko. henkilön työllistämiseen)

Palkkatositteet toimitetaan toimistosihteeri Kirsi Uusitalo-Leppäselle osoitteeseen Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski tai sähköisesti kirsi.uusitalo-leppanen@aanekoski.fi. 

Lomakkeiden toimitus: Äänekosken kaupungintalo, työllisyys/kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski tai kirjaamo@aanekoski.fi 

Lisätietoa kaupunginhallituksen päätöksestä: KH 15.02.2021 § 60

YHTEYSTIEDOT:
Työllisyyspalvelut Työllisyyspäällikkö
Asiointipiste puhelinpalvelu MA-TO klo 9-15          Riikka Hytönen 
Puhelinpalvelu työnantajille 040 484 1020puh. 040 194 6100 
Sähköpostitse: tyollisyys@aanekoski.fietunimi.sukunimi@aanekoski.fi 
Muokattu 12.9.2022