Kuokanniemen rantojen kunnostustyöt aloitettiin tänä kesänä

Äänekosken asukkaat ja kesäasukkaat luovat yhdessä viihtyvyyttä ja hyvinvointia

Sumiaisissa Kuokanniemen rantojen koneellinen niitto toteutettiin viime viikolla.
järvimaisema ja heinää

– Tänä kesänä veden pinta oli todella matalalla ja se oli laskenut juhannuksesta puoli metriä, joten ihan odotusten mukaisesti niitto ei sujunut. Ensi kesänä niitot pyritään tekemään heti heinäkuussa korkeamman vedenpinnan aikaan, kertoo SUKIEN-kunnostushankkeen vetäjä ja yksi alueen kiinteistönomistajista Jaakko Soikkeli.

– Muutoksen huomaa kuitenkin jo nyt selkeästi ja muutos on ilo silmälle.

Kuokanniemen rantojen kunnostusta jatketaan talkoovoimin syksyn aikana. Seuraavaksi tehdään seurakuntatalon rannan pajupuskien ja kaislikkojen raivausta. Elo-syyskuun vaihteessa poistetaan niittämätöntä kaislikkoa. Lisäksi vanha uimaranta saadaan palautettua uimarannaksi, kun se ruopataan ja tasataan kaivinkoneella syys-lokakuussa.

järvimaisema

Isoja muutoksia voidaan saada aikaan yhdessä

Sumiaisten SUKIEN-hanke on iso vesistön kunnostushanke, jossa Kuokanniemen rantoja kunnostetaan ja perinnemaisemaa ennallistetaan vuosien 2021-2024 aikana. Äänekosken kaupunki on mukana hankkeessa osarahoittajana, suurin rahoittaja on ELY-keskus.

Hankkeen tavoitteena on torjua Sumiaisjärven vesistöalueen tilan huononeminen ja nostaa sen arvoa. Hankkeessa toteutetaan kuormitusselvitys, jonka pohjalta suunnitellaan mahdolliset jatkossa toteutettavat vesiensuojelutoimenpiteet. Kunnostusta tehdään nyt niittämällä kaislikkoja, poistamalla kasvimassoja ja juuristoja sekä ruoppaamalla.

SUKIEN-hankkeessa tavoitellaan myös eri sidosryhmien yhteisöllisyyden lisäämistä sekä Sumiaisten kylätaajaman elinvoimaisuuden ja houkuttavuuden kohottamista. Talkootyöhän toivotetaan tervetulleeksi kaikki kiinnostuneet mukaan ja myös alueen vapaa-ajan asukkaat. Hanke tehdään todeksi yhdessä asukkaiden ja kesäasukkaiden kanssa – yhteisen asian ja kaikkien hyväksi.

– Työtä ei kuitenkaan tehdä vain itselle tai yksityisiä rantoja varten, vaan päätavoitteena on, että työllä olisi vaikutusta Sumiaisjärjen ja Ala-Keiteleen tilaan. Yhdessä luomme viihtyvyyttä ja hyvinvointia, Soikkeli sanoo.

järvimaisemaa

Vesistöjen kunnostus lähtee perustilanteen selvittämisellä

Vesistön kunnostushanke voi olla Soikkelin mukaan melko helppokin toteuttaa, mutta vaatii ehdottomasti aktiivisen vapaaehtoisten porukan, innokkaita talkoolaisia ja ehkä harrastuneisuuttakin. Talkootyö on hankkeissa keskeinen juttu ja sitä on SUKIEN-hankkeessakin luvassa paljon. Nyt talkoolaisia on ollut mukana kymmenkunta ja enemmänkin saisi olla.

Jos oman mökki- tai kotirannan kunto huolettaa, olisi hyvä ensin tietää järven perustilanne - onko se ollut aiemmin seurannassa, mikä se on biologiselta tilaltaan ja onko ongelma paikallinen vai ulottuuko laajemmin.

– Vesistön perustila pitää ensin tietää. Jos tätä perustietoa ei ole olemassa, tulisi ensin tehdä järven perustilaselvitys ja katsoa mitkä uomat rasittavat sitä eniten. Sen jälkeen voidaan katsoa, millä toimenpiteillä saadaan eniten vaikutusta. Esimerkiksi pienten särkikalojen poistolla voidaan saada iso vaikutus pieneen järveen, Soikkeli kertoo.

– Hankesuunnitelmaa varten löytyy netistä pohjia ja niillä pääsee jokainen alkuun. Myös Äänekosken kaupungin ympäristöpuolen väeltä saa tukea ja hyviä neuvoja ja mekin olemme toimineet hyvässä yhteistyössä.

Jos vesiensuojeluhankkeen perustaminen ja rahoituksen hakeminen kiinnostaa ja esimerkiksi oman koti- tai mökkijärven kunto mietityttää, neuvoja saa Äänekosken kaupungin ympäristöpäälliköltä.

järvimaisema

Lisätietoja:

SUKIEN-hankkeen yhteyshenkilö, yksi alueen kiinteistönomistajista Jaakko Soikkeli, 050 502 2011, jaakko.soikkeli@gmail.com

Äänekosken kaupungin ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi

rantaa

(Kuvat Kuokanniemen rannasta: Jaakko Soikkeli)

Muokattu 5.10.2022