Äänekosken kaupungin kiinteistöjen tarkistusmittaukset jatkuvat kesäkuussa

Äänekosken kaupungin kiinteistöjen tarkistusmittauksia jatketaan Äänekosken ja Suolahden keskusta-alueilla. Kiinteistöselvityshanke tuo osaltaan tasapuolisuutta kaikkien kaupungin kiinteistön omistajien kesken. Maastokäynnit toteutetaan kuuden viikon aikana kesä-heinäkuun 2023 aikana.

Äänekosken kaupungin kiinteistöselvityshanke aloitettiin vuonna 2018 ja tähän mennessä suurin osa Äänekosken ja Suolahden keskustan kiinteistöistä on mitattu. Tarkistusmittauksia jatketaan tänä kesänä Ääneniemessä ja Koukkuniemessä sekä Suolahdessa Tippalassa, Sörkänmäessä ja Suojarinteen alueen kaikilla kiinteistöillä.

Äänekosken keskustan tarkastusmittausalueet
Suolahden tarkastusmittausalueet

Kiinteistönomistajille ei lähetetä erikseen tiedotetta tai tarkempaa ajankohtaa mittauksista. Omistajan ei ole välttämätöntä olla paikalla, koska mittaukset tehdään rakennusten ulkopuolelta. Jos pihalla on koira tai on muuta varottavaa, voi olla yhteydessä rakennusvalvontaan yhteydessä etukäteen. Jos omistaja ei ole mittaushetkellä paikalla, kolmehenkinen mittausryhmä jättää kirjeen käynnistä. Mittaajat ovat FCG:n työntekijöitä ja heillä on pyydettäessä esittää työnantajan henkilökortti.

Kunnat on velvoitettu pitämään kiinteistöjen tiedot Digi- ja väestötietorekisterissä ajan tasalla. Virheelliset tiedot korjataan kaupungin kiinteistörekisteriin, josta ne päivittyvät eteenpäin Digi- ja väestötietojärjestelmään, Verohallintoon ja Maanmittauslaitokselle. Kiinteistöjen tiedot vaikuttavat kiinteistöveron suuruuteen. Rakennukset mitataan ja samalla tarkistetaan, onko rekisterissä virheellisyyksiä ja ovatko rakennukset rakennuslupien mukaiset.

– Mitä vanhempaa rakennuskantaa on, sitä epätarkempia rakennusten tiedot ovat. Tarkastusmittausten jälkeen tiedot saadaan ajan tasalle ja tarkemmiksi. Yksittäiselle asukkaalle ei pääsääntöisesti tule suuria muutoksia ja lisäkustannuksia. Paljon on esimerkiksi sellaista, että rintamamiestaloalueella kellari- tai ullakkotilat puuttuneet kokonaan tai tiedot ovat olleet niistä hyvin vajavaisia, Äänekosken kaupungin rakennustarkastaja Ville Vähätiitto kertoo.

– Jos mittauksissa havaitaan täysin rekistereistä puuttunut rakennus, ollaan kiinteistönomistajaan mahdollisesti yhteydessä kirjeitse. Jos kiinteistön tiedot muuttuvat vain hieman, niin tieto päivitetään rekistereihin ja muutoksen näkee ensi vuoden 2024 kiinteistöveropäätöksestään.

Suurin osa muutostarpeista koskee piharakennuksia, vajoja, varastoja tai asuinrakennusten laajennusosia. Jos rakennus on liian lähellä rajaa, siitä tulee olla kirjallinen suostumus naapurilta, eikä suullinen lupa enää riitä.

– Viranomaiset eivät voi lain puitteissa ottaa kantaa rakennuksen kuntoon, vaan kaikenkuntoiset rakennukset tarkistusmitataan ja Verohallinnon tehtävä on määritellä niiden verotusarvo, Vähätiitto sanoo.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, puh. 0400 893 683, rakennusvalvonta@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 10.5.2023, muokattu 24.5.2023 klo 09:00

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023