Äänekosken kaupungin kiinteistöjen tarkistusmittaukset jatkuvat vapun jälkeen

Äänekosken kaupungin kiinteistöjen tarkistusmittauksia jatketaan vapun jälkeen 2.5.2022 Äänekosken ja Suolahden keskusta-alueilla. Maastokäynnit toteutetaan kuuden viikon aikana touko-kesäkuussa.

Äänekosken kaupungin kiinteistöselvityshanke aloitettiin 2018 ja tähän mennessä 2317 kiinteistöä on mitattu. Tarkistusmittauksia jatketaan tänä keväänä Markkamäen, Karhunlähteen, Piilolanniemen sekä Suolahdessa Suojarinteen, Mutapohjan ja Honkolan alueen kaikilla kiinteistöillä (katso kartat alla). Kiinteistöselvityshanke tuo osaltaan tasapuolisuutta kaikkien kaupungin kiinteistön omistajien kesken.

Kartta.
Kartta.

Kiinteistöjen omistajille ei lähetetä erikseen tiedotetta tai tarkempaa ajankohtaa mittauksista. Omistajan ei ole välttämätöntä olla paikalla, koska mittaukset tehdään ulkoapäin. Jos pihalla on koira tai on muuta varottavaa, voi toki olla yhteyksissä etukäteen. Jos omistaja ei ole mittaushetkellä paikalla, kolmehenkinen mittausryhmä jättää kirjeen käynnistä. Mittaajat ovat kaupungin ja FCG:n työntekijöitä.

– Rakennukset mitataan ja samalla tarkistetaan, onko rekisterissä virheellisyyksiä ja ovatko rakennukset rakennuslupien mukaiset, Äänekosken kaupungin rakennustarkastaja Ville Vähätiitto kertoo. Virheelliset tiedot korjataan kaupungin kiinteistörekisteriin, josta ne päivittyvät eteenpäin väestötietojärjestelmään, verohallintoon ja maanmittauslaitokselle.

– Mahdolliset päivitetyt tiedot näkyvät kiinteistöverotiedoissa. Jos on puuttuvia rakennuslupia, tai muita toimenpiteitä pyydetään käynnin jälkeen, ollaan kiinteistön omistajaan yhteydessä kirjeitse, Vähätiitto sanoo.

Suurin osa muutostarpeista koskee piharakennuksia, vajoja, varastoja tai asuinrakennusten laajennusosia. Jos rakennus on liian lähellä rajaa, siitä tulee olla kirjallinen suostumus naapurilta, eikä suullinen lupa enää riitä.

– On kiinteistön omistaja etu, että kiinteistöstä on oikeat tiedot rekistereissä ja se on kaavan mukainen. Sillä on vaikutusta esimerkiksi vakuutuksiin, myyntiin tai jos haluaa rakentaa tontille jotain uutta, Vähätiitto sanoo.

Rakennusluvat kannattaakin hoitaa kuntoon jo rakentamisvaiheessa. Myöhemmin niiden hakeminen on työläämpää ja hieman kalliimpaakin.

Ville Vähätiitto työpöytänsä ääressä.

Lisätietoja:

Rakennustarkastaja Ville Vähätiitto, 0400 649495, ville.vahatiitto@aanekoski.fi

Muokattu 12.4.2022