Äänekosken kaupungin matkailun kehittämishankkeelle ”Matkailuelinkeinon muutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus” myönnettiin Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 100 000 euroa, joista 20 prosenttia on kaupungin omavastuun osuus. Hankkeen aloitusseminaarit ja yritysten kontaktointi päästiin aloittamaan jo viime viikolla. Vuoden alusta hankkeeseen palkataan mukaan hanketyöntekijä, joka työskentelee hankkeen parissa yhdessä matkailu- ja markkinointiasiantuntija Saana Peurasaaren kanssa. Hanke kestää 31.12.2021 asti ja sen avulla päästään kehittämään konkreettisia toimia pandemiasta pahasti kärsineelle matkailusektorille.

Hankkeen aikana Äänekosken matkailutoimijat on tarkoitus saada yhteiseen myyntikanavaan, toteuttaa uudenlaisia digitaalisia matkailutuotteita sekä lisätä yhteistyötä matkailutoimijoiden välillä muun muassa yhteisten matkailupakettien osalta. Yhteisen myyntikanavan saaminen alueelle on todella oleellinen parannus saavutettavuuden kannalta.

-Nykypäivän asiakas tekee ostoksensa verkossa, jotta pysymme vastaamaan pandemian tuomiin haasteisiin, on yhteiseen myyntikanavaan panostaminen ensiarvoisen tärkeää, Peurasaari toteaa. Myyntikanavassa on tarkoitus myydä myös aivan uudenlaisia digitaalisia matkailutuotteita sekä järjestää tapahtumia. 

Äänekosken saama hankerahoitus on merkittävä: kaupungin matkailusta iso osa tulee teollisuusmatkailusta, joka on ollut pandemian alusta alkaen lähes kokonaan pysähtyneenä. Taustalla vaikuttavat ryhmämatkailun mahdottomuus kokoontumisrajoitusten aikana, teollisuus- ja koulutusmatkailukohteiden tiukat turvallisuusstandardit sekä yksilömatkailun kasvanut suosio. Hankkeen keskeisin osa on matkailijoita palvelevien yritysten yhteisen digitaalisen palvelukonseptin suunnittelu. Sen kohderyhmänä ovat kaikki matkailijoiden tulovirtoja hyödyntämään pystyvät sidosryhmät.

Työ- ja elinkeinoministeriön, Etelä-Savon maakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton rahoitushakuun tuli 89 hakemusta, joista 29 hanketta sai virallisen rahoituspäätöksen 13.11. Valtiovarainministeriöstä. Äänekosken kaupunki on mukana myös toisessa Keski-Suomeen myönnetyssä hankkeessa, joka on Witaksen hallinnoima ”Vetovoimaa Keitele-Päijänne matkailuun”. Tämän lisäksi Keski-Suomessa alkaa Visit Jyväskylän hallinnoima "Matkailun vastuullisuus Keski-Suomessa" hanke.

Lisätiedot:

Laura Kortelainen
Projektiasiantuntija
0405599654
laura.kortelainen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu , muokattu 24.1.2022 klo 13:28

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023