Äänekosken kaupungin matkailun kehittämishankkeelle Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus

image description

Äänekosken kaupungin matkailun kehittämishankkeelle ”Matkailuelinkeinon muutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus” myönnettiin Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 100 000 euroa, joista 20 prosenttia on kaupungin omavastuun osuus. Hankkeen aloitusseminaarit ja yritysten kontaktointi päästiin aloittamaan jo viime viikolla. Vuoden alusta hankkeeseen palkataan mukaan hanketyöntekijä, joka työskentelee hankkeen parissa yhdessä matkailu- ja markkinointiasiantuntija Saana Peurasaaren kanssa. Hanke kestää 31.12.2021 asti ja sen avulla päästään kehittämään konkreettisia toimia pandemiasta pahasti kärsineelle matkailusektorille.

Hankkeen aikana Äänekosken matkailutoimijat on tarkoitus saada yhteiseen myyntikanavaan, toteuttaa uudenlaisia digitaalisia matkailutuotteita sekä lisätä yhteistyötä matkailutoimijoiden välillä muun muassa yhteisten matkailupakettien osalta. Yhteisen myyntikanavan saaminen alueelle on todella oleellinen parannus saavutettavuuden kannalta.

-Nykypäivän asiakas tekee ostoksensa verkossa, jotta pysymme vastaamaan pandemian tuomiin haasteisiin, on yhteiseen myyntikanavaan panostaminen ensiarvoisen tärkeää, Peurasaari toteaa. Myyntikanavassa on tarkoitus myydä myös aivan uudenlaisia digitaalisia matkailutuotteita sekä järjestää tapahtumia. 

Äänekosken saama hankerahoitus on merkittävä: kaupungin matkailusta iso osa tulee teollisuusmatkailusta, joka on ollut pandemian alusta alkaen lähes kokonaan pysähtyneenä. Taustalla vaikuttavat ryhmämatkailun mahdottomuus kokoontumisrajoitusten aikana, teollisuus- ja koulutusmatkailukohteiden tiukat turvallisuusstandardit sekä yksilömatkailun kasvanut suosio. Hankkeen keskeisin osa on matkailijoita palvelevien yritysten yhteisen digitaalisen palvelukonseptin suunnittelu. Sen kohderyhmänä ovat kaikki matkailijoiden tulovirtoja hyödyntämään pystyvät sidosryhmät.

Työ- ja elinkeinoministeriön, Etelä-Savon maakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton rahoitushakuun tuli 89 hakemusta, joista 29 hanketta sai virallisen rahoituspäätöksen 13.11. Valtiovarainministeriöstä. Äänekosken kaupunki on mukana myös toisessa Keski-Suomeen myönnetyssä hankkeessa, joka on Witaksen hallinnoima ”Vetovoimaa Keitele-Päijänne matkailuun”. Tämän lisäksi Keski-Suomessa alkaa Visit Jyväskylän hallinnoima "Matkailun vastuullisuus Keski-Suomessa" hanke.

Lisätiedot:

Laura Kortelainen
Projektiasiantuntija
0405599654
laura.kortelainen@aanekoski.fi

Muokattu 24.1.2022