Äänekosken kaupungin opiskelustipendi myönnetään jopa 78 opiskelijalle


Äänekosken kaupunki ilmoitti hakuun tänä vuonna kolmatta kertaa opiskelustipendin muualla opiskeleville 18-29 -vuotiaille nuorille, jotka opinnoistaan huolimatta ovat säilyttäneet kotikuntanaan Äänekosken. Opiskelustipendiä haki kaikkiaan 81 opiskelijaa, joista 78 täytti kaikki hakukriteerit. Stipendin suuruus on 350 euroa ja se maksetaan 29.5.2020 mennessä suoraan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle tilille. Hakijoille on ilmoitettu päätöksestä sähköpostitse.

Opiskelustipendiä aiotaan jakaa jatkossakin vuosittain. Stipendi myönnetään joka vuodelle erikseen, eli stipendiä tänä vuonna hakeneet voivat hakea stipendiä uudestaan ensi vuonna, kunhan hakukriteerit täyttyvät. Opiskelustipendiin on oikeutettu 18-29-vuotias nuori, joka opiskelee muualla ja jonka kotikunta on Äänekoski. Opiskelun tulee olla päätoimista ja tutkintoon johtavaa. Lisäksi vaaditaan läsnäolotodistus oppilaitokselta. 

Stipendihaku käynnistyy jälleen vuoden 2021 tammikuussa. Haun alkamisesta tiedotetaan erikseen. Opiskelijoiden on hyvä huomioida, että kotikunta määräytyy aina edellisen vuoden väestörekisteritietojen mukaan, joten stipendiä hakevan opiskelijan kotikunta on oltava Äänekoski viimeistään 31.12.2020, jotta olisi oikeutettu vuoden 2021 stipendiin.

Opiskelustipendillä pyritään kannustamaan Äänekosken nuoria hankkimaan koulutusta ja ammatti. Samalla stipendi voi auttaa ylläpitämään elävää suhdetta kotikuntaan, kun esimerkiksi opiskelupaikkakunnan ja kotikunnan väliseen matkaamiseen jää enemmän rahaa.

Opiskelustipendin käyttöönoton jatkamisesta toistaiseksi päätti Äänekosken kaupunginhallitus kokouksessaan 4.11.2019.

Lisätietoja:

Tapani Hämäläinen, talousjohtaja
Puh. 020 632 2072
tapani.hamalainen(at)aanekoski.fi


Muokattu 19.5.2020