Äänekosken kaupunki on mukana energiansäästötalkoissa, jotta sähköä riittää kaikille

Äänekosken kaupunki on mukana valtionhallinnon yhteisessä Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa ja kannustaa myös asukkaitaan energiansäästötalkoisiin.
Käsi ja kuusi

Äänekosken kaupunki on mm.:

- alentanut lämpötiloja vähintään yhden asteen pääsääntöisesti kaikkien kiinteistöjensä tiloissa, kuten toimistotiloissa, kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa, liikuntatiloissa sekä muissa kaupungin tiloissa.

- velvoittanut kaikkia toimialojaan toteuttamaan arjessa niin pieniä kuin isojakin energiansäästötoimenpiteitä.

- ohjelmoinut tilojen valaistusta ja ilmanvaihtoa käyttöaikojen mukaan.

- tarkastellut ja optimoinut tekojääkauden kestoa.

- tarkastellut ja optimoinut ensilumenladun ja lumetuksen kestoa.

- alentanut uimahallien saunojen lämpötilaa ja lämmitysaikoja on myös järkevöitetty.

- tarkastellut kriittisesti ja ohjelmoinut uudelleen taajamien katuvalaistuksen sekä ulkovalaistusten ajankohtia.

- kohdistaa mahdollisuuksien mukaan sähkön säästötoimia huippukulutustunteihin aamupäiviin ja alkuiltaan.

Voit jakaa myös parhaat energiansäästövinkkisi ilmiö-sivustolla:

https://ilmio.aanekoski.fi/fi/jaa-ideasi

Lue lisää Astetta alemmas -kampanjasta ja nappaa hyvät niksit myös omaan arkeen:

https://www.astettaalemmas.fi/

Äänekosken kaupungin asukkailleen tekemän Kestävän elämän opas on luettavissa täällä:

https://www.aanekoski.fi/etusivu/Kestavan_elaman_opas_web.pdf

Ajankohtaista tietoa sähkökatkoista omalta energiayhtiöltä tai Äänekosken kaupungin sähkökatkosivulta:

https://www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-ja-rakentaminen/sahkokatkot

Uutinen julkaistu 11.1.2023, muokattu 30.3.2023 klo 10:51

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023