Äänekosken kaupunkistrategia tullee valtuuston pöydälle 14. maaliskuuta

Äänekoski-Ilmiöksi kutsuttavan strategian tekemiseen osallistettiin asukkaita ennennäkemättömällä tavalla. Uusia ja rohkeita toimintatapoja halutaan pitää yllä myös jatkossa. 

Äänekoski näyttää strategiatyössä maanlaajuista edelläkävijän esimerkkiä.

– Äänekoski-ilmiössä merkittävää on, kuinka vahvasti päättäjien rinnalle asukkaat on otettu mukaan strategiatyön tekemiseen. Käsityksemme mukaan missään Suomen muussa kaupungissa tai kunnassa ei ole asukkaita aktivoitu mukaan strategiatyöhön ja sen toteuttamiseen näin voimakkaasti, Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen kertoo.

Strategian virallisiksi toteuttajiksi on uniikilla tavalla kirjattu päättäjien ja viranhaltijoiden rinnalle Äänekosken asukkaat ja yritykset. Työn tueksi Ilmiöön on kirjattu esimerkkitekoja, joiden kautta jokainen voi edesauttaa tavoitteiden toteutumista. 

– Äänekosken strategiasta halutaan ilmiö, jota tekevät ja toteuttavat yhteisvastuullisesti kaikki, Tuononen kertoo.

Osallistava strategiatyö aloitettiin elokuussa 2021. Tänä aikana strategian raaka-aineena käytettyjä kommentteja ja visioita saatiin asukkailta, yrityksiltä ja päättäjiltä eri kanavien kautta yhteensä noin 2500 kappaletta. Kommentteja tullaan hyödyntämään myös, kun strategia hyväksymisen jälkeen otetaan käytäntöön. 

– Strategiassa ponnistetaan vastauksien kautta löytyneistä, olemassa olevista vahvuuksista ja arvoista. Samalla vastaamme tutkimuksissa esiin nousseisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi merkittävään tyytymättömyyteen. Siksipä Ilmiön yhtenä tavoitteena komeileekin, että meillä olisi Äänekoskella tulevaisuudessa Suomen tyytyväisimmät asukkaat, Tuononen kuvailee. 

Valtran toimitusjohtaja Jari Rautjärvi puhumassa.

Elinkeinoelämän foorumissa joulukuussa saatiin yritysten terveisiä strategiatyöhön. Esimerkiksi Valtran toimitusjohtaja Jari Rautjärvi painotti puheessaan kulkuyhteyksien merkitystä yrityksille: Valtralle hyvät kulkuyhteydet Suolahdesta sekä etelään että pohjoiseen ovat elintärkeitä.

Avoimella hallinnolla edistetään yhdenvertaisuutta

Äänekoskella Ilmiön kokonaistavoitteena on aidosti avoin, läpinäkyvä ja osallistava hallinto. 

– Avoimessa hallinnossa asukkaiden luottamus hallintoon kasvaa, ja toisaalta samaan aikaan hallinto luottaa asukkaisiinsa entistä enemmän. Tätä luottamuksen hyvää kierrettä myös Äänekoskella halutaan vahvistaa. Kaikilla, myös lapsilla, nuorilla, ikäihmisillä ja kehitysvammaisilla, tulisi olla halutessaan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua päätöksenteon valmisteluun ja palveluiden kehittämiseen, Tuononen kuvailee Ilmiön taustoja. 

Asukkaiden kuulemisessa ja Äänekosken vahvuuksia esittelevien sisältöjen työkaluna on toiminut oma Äänekoski-Ilmiö -verkkosivusto. Sivuston kautta asukkailla on ollut koko matkan ajan mahdollisuus lähettää kommentteja ja visioita. Terveisiä on voinut jättää myös paperilla kirjastojen ja uimahallien Ilmiö-pisteisiin.

– Strategian valmistumisen jälkeen Ilmiö-mediassa strategian mukaisia tekoja tehdään näkyväksi ja sivustolle nostetaan myös asukkaiden itse tuottamia sisältöjä. Strategiatyössä käytännön toteuttamisen sekä Ilmiö-sivuston tekemisen tukena on toiminut Brande Oy, kertoo matkailu- ja markkinointiasiantuntija Milla Hytönen

– Tarkoituksena on lisäksi rakentaa Ilmiön näkyväksi elementiksi ymmärrettävä ja inspiroiva työkalu, Ilmiö-mittari, jonka kautta strategian toteutumista voitaisiin reaaliaikaisesti seurata ja tehdä se kaikille näkyväksi, kaupunginjohtaja Matti Tuononen summaa Ilmiön tulevaisuutta. 

Äänekosken kaupunginvaltuusto käsittelee viimeisteltyä strategialuonnosta kokouksessaan maanantaina 14. maaliskuuta. Hyväksymisen jälkeen strategian pohjalta luodaan käytännön työn tueksi osin lakisääteiset toimeenpano-ohjelmat eri toimialoille. 

Valtuutettuja puhumassa keskenään.

Äänekosken kaupunginvaltuutetut pohtivat strategian suuntaviivoja toisessa strategiaseminaarissa marraskuussa 2021.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen, 020 632 2010, matti.tuononen@aanekoski.fi

Muokattu 29.6.2022