ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ÄÄNEKOSKEN TERVEYSPALVELUISSA

Kaikilla vastaanotoillamme ja terveyskeskussairaalassa tehdään asiakastyytyväisyyskysely ajalla 22.11.-5.12.2021.

Asiakkaille annetaan vastaanottokäynnin tai sairaalassaolon yhteydessä kaksipuolinen kyselylomake, jonka pyydämme täyttämään mahdollisimman huolellisesti ja palauttavan viimeistään 10.12.2021.Palvelua arvioidaan asteikolla 5-4-3-2-1 (5 on paras ja 1 huonoin). Mikäli jokin kysymyksistä ei sovellu sen kertaiseen käyntiin, kysymykseen voi jättää vastaamatta. Lopuksi asiakkaat voivat antaa halutessaan vapaata palautetta palvelustamme. Vapaassa palautteessa toivomme erityisesti ehdotuksia palvelun parantamiseksi.

Kyselyyn täytetään varsinaisen asiakkaan tiedot silloinkin, jos vastataan omaisen tai läheisen puolesta.

Lomake on mahdollista palauttaa terveyskeskuksessa oleviin asiakaspalautelaatikkoihin tai internetissä alla olevien linkkien kautta.

VASTAANOTOT:

https://www.aanekoski.fi/tk-vastaanotto

TK-SAIRAALA:

https://www.aanekoski.fi/tk-sairaala

Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta palauttaa vastauslomaketta em. tavoilla, vastauskuoria löytyy terveyskeskuksen neuvonnan ”ikkunalaudalta” (1.krs).

Yhdellä lomakkeella on tarkoitus antaa palautetta vain yhtä valittua palvelua koskien. Mikäli asiointia on useammassa yksikössä, pyydämme asiakkaita ystävällisesti täyttämään kutakin vastaanottoa koskevan vastauslomakkeen erikseen, jotta palaute kohdistuu oikeaan palveluun.

Kiitos!                                                                               Äänekosken terveyskeskus

Muokattu 19.11.2021