Asuinrakennusten energia-avustuksia jatketaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n myöntämiä asuinrakennusten energia-avustuksia jatketaan nyt alkaneena vuonna 2023. Kotitaloudet ja asuntoyhtiöt voivat hakea ARA:lta avustusta energiaremontteihin, kuten ikkunaremontteihin, lämmitystavan vaihtamiseen, ilmalämpöpumppujen, aurinkopaneelien sekä lämmöntalteenottolaitteiden asennuksiin. Tälle vuodelle tukea on tarjolla yhteensä lähes 100 miljoonaa euroa.
Ilmakuva, taloja Keskuskadulla.

– Energiaremonteilla kotitaloudet voivat saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, ja useiden ratkaisuiden takaisinmaksuajat ovat nykyisillä sähkön hinnoilla lyhentyneet huomattavasti. Isommassa mittakaavassa energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön tähtäävillä toimenpiteillä on myös merkittävä päästövähennyspotentiaali. Lisäksi vähentynyt energiankulutus edesauttaa valtakunnallista energian riittävyyttä, Äänekosken kaupungin ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen sanoo.

– Aihehan on hyvin ajankohtainen niin uhkaavan energiakriisin kuin kaupungin ilmastotyön kannalta. Äänekosken kaupunki on mukana Motivan valtakunnallisessa Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa ja kannustaa myös asukkaitaan energiansäästötalkoisiin.

Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin

Vuodesta 2020 lähtien tarjolla ollutta avustusta on myönnetty tähän mennessä yhteensä 145 miljoonaa euroa. Valtaosa avustuksesta on myönnetty asuntoyhtiöille ja ARA-yhteisöille. Avustus on vauhdittanut erityisesti öljylämmityksestä luopumista, lämpöpumppujen ja lämmöntalteenottojärjestelmien asentamista, ikkunaremontteja sekä vedensäästötoimia.

Energia-avustuksia voivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat. Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin, jopa tuhansia euroja asuntoa kohden.

Avustusta voidaan myöntää monenlaisiin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin ja toimiin. Avustuksen saamisen ehtona on, että korjaushanke parantaa koko rakennuksen energiatehokkuutta vähintään asetuksessa mainitun määrän, mikä on rakennusluokasta riippuen 20 prosenttia tai 30 prosenttia enemmän kuin korjaamista koskevat säädökset yleensä edellyttäisivät. Yleensä tarvitaan useita toimenpiteitä, jotta rakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi.

Avustuspäätöstä varten ARAan tulee toimittaa asiantuntijan laatima kustannusarvio tehtävistä korjaustoimenpiteistä sekä laskelmat rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavasta E-luvusta rakentamisvuodelta ja korjaustoimien jälkeen. Maksatusta haettaessa energiatodistuksella todennetaan, että rakennuksen energiatehokkuus on parantunut riittävästi. ARA katsoo hankekohtaisesti, mikä osa korjaustyön kustannuksista käy avustettavaksi.

Energiaa kannattaa säästää ilman remonttejakin

– Asumisen ja elämisen kustannusten ollessa korkealla, kotitalouden maksukyky ei välttämättä riitä merkittävien energiaremonttien tekemiseen. Energiaa voi säästää huomattavasti myös ilman investointeja vaativia toimenpiteitä, Juho Liimatainen muistuttaa.

Keski-Suomen Energiatoimistoa hallinnoiva Benet Oy tarjoaa kuluttajille maksutonta energianeuvontaa esimerkiksi energiaremonttien vaihtoehdoista ja energiatuista. Yli 65-vuotiaita avustaa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta asunnossa tarvittavien muutostöiden suunnittelussa. Myös Vanhustyön keskusliiton palvelu on maksuton. Motivalla on kuluttajia palveleva Asiaa energiasta -Facebook-sivusto, jossa on ajankohtaisia nostoja aiheesta. Kattava lista energiansäästövinkeistä löytyy Astetta alemmas -kampanjasivustolta.

Lisätietoja ja neuvontaa avustuksen hakijoille:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskusARA Energia-avustus; Korjausavustusten puhelin- ja sähköpostipalvelu https://ara.fi

Keski-Suomen Energiatoimisto (Benet Oy): Kuluttajien maksuton energianeuvonta, energia-asiantuntija Jouni Järvinen, puh. 050 528 9766 https://benet.fi

Motiva: Kuluttajien maksuton energianeuvonta (lämmitysremontin toteuttaminen ja tekniset ratkaisut); Astetta alemmas -energiansäästökampanja https://motiva.fi https://www.facebook.com/asiaaenergiasta https://astettaalemmas.fi     

Vanhustyön keskusliitto: Keski-Suomen aluevastaava, rakennusmestari Jukka Lampi, puh. 0400 162 494 https://www.vtkl.fi

Uutinen julkaistu 11.1.2023, muokattu 20.1.2023 klo 09:00

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023