Lukiolaisille läppärit, tukea lasten harrastuksiin, tontit puoleen hintaan ja vauvaraha. Siinä esimerkkejä eduista, joita Hyvä arki asukkaalle -kampanja tuo Äänekosken kaupungin asukkaille. Kampanjan tarkoituksena on parantaa nuorten opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä panostaa asumisen monimuotoisuuteen ja kaupungin viihtyisyyteen. Samalla kaupunkiin houkutellaan uusia asukkaita.

Äänekosken kaupunki on vuoden 2017 aikana pohtinut keinoja, joilla parantaa asukkaiden arjen laatua. Pohdintojen kautta syntyi Hyvä arki asukkaalle -kampanja, joka tuo mukanaan lukuisia uudistuksia ja parannuksia kaupunkilaisten elämään. Kampanjan avulla pyritään viestimään kaupunkilaisille, että heidän asuinympäristöstään ja hyvinvoinnistaan välitetään.

– Asuinympäristön viihtyvyys, hyvinvoinnin tukeminen ja erilaisten asumistarpeiden huomiointi ja mahdollistaminen ovat niitä peruspilareita, joiden kautta kaupungin elinvoimaisuus ja hyvä arki muodostuvat. Kun vielä pyritään toimimaan yhdessä ja yhteishenkeä nostattaen, niin siinä on jo hyvä alku, toteaa kaupunginjohtaja Matti Tuononen.

Kampanjassa kohdistetaan lukuisia etuja nimenomaan lapsiperheille. Edut ovat linjassaan kaupungissa jo aiemmin tehtyjen, suurten satsausten kanssa.

– Pääosin tässä ajatellaan tulevaisuuden toivoja, lapsia ja nuoria. Kouluverkkoon on jo panostettu ja panostetaan edelleen. Harrastusmahdollisuudet ovat kaupungissa erinomaiset jo nykyisellään, mutta tulevien hallien myötä ne parantuvat entisestään. Näiden isojen uudistusten hengessä tämä kampanja tuo liudan pienempiä muutoksia, jotka kuitenkin voivat yksittäisen ihmisen tai perheen tasolla tuntua hyvinkin merkittäviltä, Tuononen arvelee.

Lapsia, nuoria ja lapsiperheitä on ajateltu uudistuksissa monin eri tavoin. Kaupunki ottaa vuoden 2018 alusta käyttöön toistaiseksi voimassaolevan vauvarahan kaikille äänekoskelaisille vastasyntyneille. Vauvaraha on suuruudeltaan 100e, ja se annetaan lahjakortin muodossa. Vauvaraha ja sen lisäksi annettava pieni lahja jaetaan lapsen ensimmäisen neuvolakäynnin yhteydessä.

Äänekoski tunnetaan liikuntakaupunkina, ja siksi onkin luontevaa, että kaupunki tukee myös lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia. Vuoden 2018 alusta alkaen käyttöön otetaan alle 15-vuotiaille tarkoitettu juniorikortti, joka nykyisen seniorikortin tapaan takaa vapaan pääsyn kaupungin uimahalleihin sekä kuntosaleille (huoltajan seurassa) huokeaan, 70 euron vuosihintaan.

Lukiolaisille läppärit

Opiskelua paikkakunnalla halutaan myös tukea. Nykyään opiskelu on yhä riippuvaisempaa teknologiasta ja Äänekosken kaupunki näkee, että mahdollisuus opiskella ei saisi olla kiinni taloudellisesta tilanteesta. Siksi jokainen Äänekosken lukiossa opiskeleva saa vuoden 2018 syyslukukauden alusta lähtien kannettavan tietokoneen maksutta käyttöönsä koko lukio-opiskelun ajaksi. Etu koskee vuoden 2018 syksystä alkaen Äänekosken lukiossa aloittavia ensimmäisen vuosikurssin lukiolaisia ja kaksoistutkinnon aloittavia.

Tämän lisäksi jo aiemmin syksyllä lanseeratun opiskelustipendin voimin pyritään tukemaan muualla opiskelevia nuoria, jotka säilyttävät Äänekosken kotikuntanaan. Vuosittain hakemusten perusteella jaettavan 350 euron opiskelustipendin haku alkaa vuodenvaihteen jälkeen ja siitä tiedotetaan tammikuussa Äänekosken kaupungin nettisivuilla ja Pikkukaupunkilainen-lehdessä.

Kaupunki kuntoon

Parempaa arkea Äänekosken asukkaille tuodaan myös Kaupunki kuntoon -operaation myötä. Operaation tarkoituksena on parantaa kaupungin yleisilmettä ja viihtyisyyttä panostamalla yhä enemmän viheralueiden siistimiseen, katujen kunnossapitoon ja yhteistyön tiivistämiseen eri tahojen, kuten ELY-keskuksen kanssa. Myös kaupunkilaisia aiotaan osallistaa aiempaa enemmän ympäristön ja viihtyvyyden parantamiseen yhteisillä siisteystapahtumilla ja talkoilla.

Myös taiteeseen ja valaistukseen panostetaan. Kaupunki tunnetaan varsinkin nykyään liikenneympyröistään, ja nämä kaupungin omaleimaiset maamerkit aiotaankin koristella tulevien vuosien aikana taideteoksin, kukkaistutuksin ja valaistuksin.

Monimuotoisempaa asumista

Asumisen suhteen kaupunki aikoo vastata nykyajan tarpeisiin luomalla uuden, entistä monimuotoisempaa asumista tukevan asunto-ohjelman. Ohjelman kautta pyritään luomaan Äänekosken kaupunkiin aiempaa enemmän erilaisia asumismuotoja vuokra- ja omistusasumisen lisäksi, kuten asumisoikeus- ja osaomistusasumista.

Ohjelmassa huomioidaan myös sosiaaliset ja turvallisuusaspektit yhdistellen opiskelija-, vanhus- ja perheasumista.

Uusia asukkaita

Osana Hyvä arki asukkaalle -kampanjaa kaupunki pyrkii myös vaikuttamaan asukaslukuun. Äänekoskelle muuttaville tarjotaan vuoden 2018 alusta alkaen muuttopakettia, joka toivottaa tervetulleeksi kaupunkiin, antaa perustietoa kaupungin palveluista ja tarjoaa tuntuvia etuja. Esimerkiksi Äänekoskelle muuttavien perheiden lasten harrastuksia tuetaan 50 euron arvoisella lahjakortilla, jonka voi käyttää esimerkiksi paikallisen urheiluseuran, järjestön tai yhdistyksen vuosimaksuun. Lahjakortti myönnetään kertaluontoisesti jokaiselle vuoden 2018 aikana Äänekoskelle muuttaneelle alle 15-vuotiaalle.

Ikään katsomatta jokainen Äänekoskelle vuoden 2018 aikana muuttanut saa kaksi kertalippua kaupungin uimahalleihin sekä kaksi lippua kaupungin museoihin. Lisäksi paikallisille yrityksille annetaan mahdollisuus tarjota tutustumisetuja ja -alennuksia osana muuttopakettia.

Uutinen julkaistu 02.11.2017, muokattu 16.5.2022 klo 12:48

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023