Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen on käynnistynyt

Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen on käynnistynyt osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. 

Kehittämistyön tavoitteena on edistää ikääntyneille suunnattuja perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä taata kaikille keskisuomalaisille yhdenmukaiset palvelut, siten että ne ovat asuinpaikkakunnasta riippumatta tasalaatuisia.

Kehittämistyön osana on tarkoitus julkaista ikääntyneen mielenterveyden hoito- ja palveluketjun kuvaus. Palveluketjun kuvaus toimii ammattilaisten työvälineenä ikääntyneen mielen hyvinvoinnin edistämisessä ja mielenterveyteen liittyvien asioiden puheeksiotossa sekä hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Palveluketju selkiyttää ammattilaisten välistä työnjakoa ja parantaa ammattilaisten sekä lähi- ja keskitettyjen palveluiden välistä yhteistyötä. 65 vuotta täyttäneiden päihdeasiakkaiden hoito- ja palveluketjun kuvaus on valmistunut ja se julkaistaan syyskuussa osana laajempaa päihdeasiakkaiden hoito- ja palveluketjun kuvausta.

-  Haluamme ehkäistä mahdollisia ongelmia jo ennalta, vahvistaa ammattilaisten osaamista päihteiden käytön puheeksiotossa ja kehittää päihteiden käytön varhaista tunnistamista sekä hoidon suunnittelua ja toteutusta, kertoo projektityöntekijä Maria Pynnönen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta.

Ikääntyneille tarjolla uusia palveluita mielen hyvinvoinnin edistämiseksi

Ikääntyneille kokeillaan ohjelmassa erilaisia mielen hyvinvointia edistäviä palveluja. Esimerkiksi ikääntyneille suunnattu juttupenkki-toiminta käynnistyy Jyväskylän Vaajakoskella Sampoharjun terveysasemalla 5. syyskuuta. Juttupenkki on maksuton, kaikille yli 65 vuotta täyttäneille keskisuomalaisille tarkoitettu avoin palvelu, joka järjestetään yhdessä Kokemustalo ry:n kanssa. Juttupenkissä ohjaajina ovat kokemusasiantuntija ja ammattilainen. Keskusteluaiheet muotoutuvat osallistujien omista tarpeista. Palvelun on tarkoitus laajentua myös muualle maakuntaan.

– Haluamme tarjota iäkkäille matalan kynnyksen keskustelu- ja kohtaamispaikan, johon he voivat poiketa vaikkapa kauppareissun yhteydessä keskustelemaan mielen päällä olevista asioista ja samalla tavata muita ikäisiään, Pynnönen sanoo.

Mielen hyvinvoinnin iltapäivä ikääntyneille järjestetään 14. syyskuuta yhdessä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian lähihoitajaopiskelijoiden kanssa. Tilaisuudessa annetaan tietoa positiivista mielenterveydestä sekä mielen hyvinvointia edistävistä tekijöistä. Iltapäivä on avoin kaikille 65 vuotta täyttäneille keskisuomalaisille. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 9.9. mennessä.

Vuoden lopussa alkaa 60 vuotta täyttäneille päihteidenkäyttäjille suunnattu Pilke-toiminta Jyväskylässä. Pilke-toiminta on vertaistuellista, ammatillisesti ohjattua toimintaa ikääntyneille, joilla on tai on ollut päihdeongelma. Toiminnan tarkoituksena on löytää mielekästä tekemistä päihteiden käytön tilalle. Sininauhaliitto ry:n ammattilaisille järjestämä Pilke-ohjaajakoulutus käynnistyy syys-lokakuussa. Koulutuksiin mahtuu vielä mukaan, ilmoittautua voi Maria Pynnöselle (yhteystiedot alla).

Niin ikään ikääntyneiden mielenterveyspalveluiden maakunnallisen kehittämistyöryhmän toiminta käynnistyy syyskuussa.

- Olen iloinen, että ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat oma kokonaisuutensa mielenterveyspalveluiden kehittämistyössä. Näin ongelmien erityispiirteet tulevat paremmin huomioiduksi, voimme ehkäistä ongelmia jo etukäteen sekä kehittää palveluita ja hoitoa yhä paremmiksi, Pynnönen kertoo.

Lisätietoja:

• Maria Pynnönen, projektityöntekijä, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 040 571 5380, maria.pynnonen(at)jyvaskyla.fi

Muokattu 6.9.2022