Ilmastovahti tuli kaupunkiin!

Äänekosken kaupunki ottaa käyttöön Ympäristö- ja ilmastovahti-palvelun päästövähennysten seuraamiseen

Ympäristö- ja ilmastovahdilla seurataan Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimenpiteiden edistymistä sekä alueellisten päästövähennysten toteutumista.
Kolme henkilöä katsoo tietokonetta ja hymyilee.

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen ja ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen esittelevät kaupunginjohtaja Matti Tuonoselle Ilmastovahtia. – Todella vaikuttavaa, kuinka yhdeltä sivustolta näkee konkreettisesti ja selkeästi kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimenpiteet ja niiden etenemisen, Tuononen toteaa.

Äänekosken kaupunkistrategiassa on päästövähennystavoitteeksi vuoteen 2030 määritelty 80 prosentin vähennys vuoteen 2005 verrattuna. Tähän mennessä päästöt ovat vähentyneet noin kolmasosalla vertailuvuodesta.

Näyteikkuna kaupungin ympäristö- ja ilmastotyöhön

– Kaupungilla on tehty paljon ympäristö- ja ilmastotoimia ja ne on nyt saatu koottua ympäristö- ja ilmastovahtiin avoimesti kaikkien saataville. Asukkaat, päättäjät ja kaupungin työntekijät voivat seurata tehtyjä toimia ja mitä on meneillään. Palvelu tarjoaa siis näyteikkunan kaupungin ympäristö- ja ilmastotyöhön, ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen sanoo.

– Todella vaikuttavaa, kuinka yhdeltä sivustolta näkee konkreettisesti ja selkeästi Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimenpiteet ja niiden etenemisen, kaupunginjohtaja Matti Tuononen toteaa.

Tällä hetkellä Äänekosken ympäristö- ja ilmastovahdissa on jo yli sata toimenpidettä jaoteltuna eri aihealueittain. Myös kaupunkikonserniin kuuluvat organisaatiot ovat palvelussa mukana. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi aurinkopaneelien asennukset kaupungin omistamiin kiinteistöihin, purkubetonin uusiokäyttö infrarakennushankkeissa sekä Häränvirran varrelle vuonna 2015 perustettu lahopuupuisto. Jokaisesta toimenpiteestä on lyhyt kuvausteksti. Oheistiedoista selviää projektiaikataulu, edistymisen tilanne sekä toimenpiteestä vastaava vastuutaho. Toimenpiteiden lisäksi ympäristö- ja ilmastovahti sisältää alueellisten päästöjen seurantaikkunan.

– Tällä hetkellä palvelussa ilmoitetut toimenpiteet ovat pääosin aiemmin tehtyjä tai nyt meneillään olevia. Jatkossa sinne lisätään myös lähivuosille suunniteltuja asioita. Lisäksi mittaristoa pyritään ulottamaan toimenpidetasolle havainnollistamaan niiden edistymistä. Esimerkiksi aurinkopaneelien tapauksessa voidaan kuvata energiantuotannollinen kehitys vuositasolla, ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen kertoo.

Ideoita otetaan vastaan

Ympäristö- ja ilmastovahti perustuu alun perin Helsingin kaupungille vuonna 2019 luotuun, Kausal Oy:n kehittämään avoimeen lähdekoodiin. Sittemmin vastaava palvelu on otettu käyttöön useissa muissa kaupungeissa ja kunnissa, hiljattain myös Jyväskylässä ja Viitasaarella. Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmastovahti on toteutettu osana Elämän kestävä Äänekoski -hanketta, joka on Ympäristöministeriön rahoittama.

– Ympäristö- ja ilmastovahtia on tarkoitus kehittää jatkuvasti. Otammekin mielellämme vastaan ideoita palvelun jalostamiseksi sekä toimenpide-ehdotuksia siitä, mitä kaupunki voi tehdä kestävämmän ympäristön eteen, Liimatainen sanoo.

Äänekosken ilmastovahtiin voi tutustua täällä:

https://ymparistovahti.aanekoski.fi

ilmakuva

Lisätietoja:

Ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen, 040 681 8813, juho.liimatainen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 17.1.2023

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023