Kapeenkosken matkailualueen käyttö

Hallitsevan tilanteen vuoksi kiinnostus lähimatkailua ja erityisesti luontokohteita kohtaan on kasvanut valtavasti. Matkailuyrittäjät ovat kaupungille tärkeitä ja heidän toimintansa lisää niin asukkaiden kuin matkailijoiden viihtyvyyttä alueella. Monipuolisena retkeilykohteena Kapeenkoski on vailla vertaa niin kotimaisen kuin ulkomaisenkin matkailijan mielestä. Alueen käyttömuotoja ovat mm. matkailuelinkeino, virkistyskäyttö, koskikalastus sekä luonnon- ja maisemansuojelu.

Kapeenkosken harjualue, kosket sekä rantatörmä on luonnonsuojelullisesti arvokasta aluetta. Jyrkän rantatörmän maa-aines kuluu erittäin nopeasti, joka näkyy etenkin juurakoiden esiin tulona ja rinteen sortumana. Osansa kulumiseen on tuonut entisestään lauhtuneet talvet, jotka kuluttavat rinteitä, sillä paljas maa kuluu nykyisin lähes vuoden jokaisena päivänä. Polku ohjataan tässä kohtaa pysymään Harjupolulla, ja Myllylle pääsee kulkemaan päätietä pitkin avoimien ovien aikaan. 

Kapeenkosken ulkoilureittejä on kehitetty hankerahoituksella viime vuosien aikana, niin että luontokohteen kokeminen voidaan toteuttaa luontoa säästäen ja ympärivuotisesti. Matkailuelinkeino tukee osaltaan Ääneseudun elinvoimaa, viihtyvyyttä sekä luontoalueiden säilymistä myös tulevaisuudessa. Kapeenkosken retkeily -ja virkistysalueen kehittäminen aloitettiin keväällä 2020 ja hankkeen rahoitus saatiin Leader Viisarin maaseudun kehittämisrahoituksesta. Kapeenkosken reittejä on lähdetty kunnostamaan alueen kestävyyden näkökulmasta. Maasto on hiekkaharjustoa, joka on erittäin kulumisherkkää runsaasti käytettyjen polkujen ja veden virtauksen johdosta. Tästä rahoituksesta on rakennettu myös aita, jolla rauhoitetaan liiketoiminnalle varattu alue Kapeenniemestä. Tarkoituksena on myös tulevina vuosina kunnostaa reitistön eroosioherkimpiä alueita Kapeenkosken alueella.

Kapeenkosken niemeä käytetään sekä yritystoimintaan että yleiseen virkistyskäyttöön. Yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettu alue kattaa suuren osan Kapeenniemen alueesta. Matkailupalvelujen toiminnat sijoittuvat Aittakylän, Kievarin -ja Myllyn alueelle. Tämä alue on laadukkaan liiketoiminnan mahdollistamiseksi rajattu osittain aidoilla ja kylteillä, jotta asiakkaat saavat nauttia luonnonrauhasta. Matkailupalvelualueen kokonaispinta-ala on 2,7 ha. Alueelle pääsee vierailemaan avoimien ovien aikaan päätietä pitkin. Alla olevasta kartasta näet eritasoiset kulkureitit ja yritystoiminnalle varatun alueen.

Luontokohteiden käytön räjähdysmäinen kasvu johtaa siihen, että luonnon kantokyvyn rajat tulevat nopeasti vastaan ja reittien kulumista ja roskien lisääntymistä sekä ilkivaltaa on nähtävillä. Pysytään siis luontoreiteillä jo merkityillä poluilla ja kunnioitetaan luontoa, jotta saamme nauttia siitä tulevaisuudessakin. Kapeenkosken alueelle tullaan lisäämään opasteita, jotta alueella retkeilevien on mahdollisimman helppo seurata valitsemaansa reittiä ja nauttia ainutlaatuisista maisemista huolettomasti.

Kiitos kun kunnioitat yhteistä luontoamme ja paikallista liiketoimintaa.

Lisätietoja antaa:

 Kehityspäällikkö Tanja Sulin, p. 050 440 0813, tanja.sulin@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 21.4.2021, muokattu 11.3.2022 klo 10:26

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023