Kulttuuritoimi toteuttaa taiteilijaresidenssitoimintaa vanhuspalveluyksiköissä

Äänekosken kaupungin kulttuuritoimi aloittaa lokakuussa Äänemme Soi -projektin. Sen yhtenä osa-alueena muusikko, musiikkipedagogi Heidi Kurtti työskentelee residenssitaiteilijana kaupungin vanhuspalveluyksiköissä. Projekti jatkuu huhtikuuhun saakka, ja siihen osallistuu seitsemän yksikköä.

Residenssin aikana Kurtti tutustuu yksikön asiakkaisiin ja työntekijöihin havainnoimalla toimintaa, haastattelemalla ja elämällä mukana yksikön arjessa. Hän tuo musiikkia arjen lomaan muun muassa laulaen, soittaen ja arkisia ääniä ihmetellen, musiikillisia tuokioita järjestäen, musiikista keskustellen ja omaehtoiseen musiikilliseen ilmaisuun kannustaen. Ikäihmiset osallistuvat toimintaan omien voimiensa ja toiveidensa mukaisesti. Myös hoitajat ovat tervetulleita.

- Tehtävänäni on pedagogisin ja yhteisötaiteellisin keinoin herätellä koko yhteisön musiikillista luovuutta ja auttaa saavuttamaan merkityksellisyyden, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia. Yhteisöllisellä taidetoiminnalla on valtavasti potentiaalia, Kurtti kertoo.

Projektin kantavina teemoina ovat ilo, yhdessä tekeminen sekä luottamus itseen ja läheiseen. Jokaisen ääni on tärkeä, jokaisella on oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi.

- Tässä projektissa on mielestäni hienoa se, että taide tulee ihmisten luo ja jokainen osallistuja on mukana luomassa sisältöä. Toimintaan voi osallistua niin pienesti tai isosti kun itsestä tuntuu hyvältä. Koen, että minulla on residenssissä myös tutkimuksellinen tehtävä kysyä, kuulla ja kokea millä tavalla juuri nämä ihmiset haluavat kulttuuria harrastaa, Kurtti pohtii.

Residenssi on kustannustehokas keino edistää kulttuurihyvinvointia

Projekti toteuttaa osaltaan kuntien lakisääteistä tehtävää edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä alueellaan. Kunnan tehtävänä on myös osaltaan edistää kulttuurihyvinvointia eli terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen avulla. Taiteilijaresidenssit ovat kustannustehokas keino tuoda kulttuurikokemuksia ja harrastuksia osaksi myös laitoksissa asuvien ikäihmisten arkea.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kuntien kulttuuritoimen yhteistyötä pyritään kehittämään tällä hetkellä toden teolla ja Äänekoskella yhteistyön mahdollisuuksia luodaan aktiivisesti.

- Toivon mukaan Äänemme soi -projektista saataisiin niin paljon näyttöä toiminnan tarpeellisuudesta, että saman tyypistä työtä voitaisiin tehdä jatkossa vielä enemmän, visioi vs. kulttuurituottaja Laura-Kristiina Moilanen.

Uutinen julkaistu 30.9.2020, muokattu 1.11.2021 klo 13:55

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023