Liimattalan tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus pidetään 30.11.

Kaikille avoin Liimattalan tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 30.11.2021 Konginkankaan koululla.

Kaavahanke on saatettu vireille Äänekosken kaupunginhallituksen päätöksellä 17.2.2020 Energiequelle Oy:n aloitteesta. Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Äänekosken Liimattalan alueelle ja suunnittelualue sijaitsee Liimattalan kylän länsipuolella, noin 10 kilometriä Äänekosken kaupungista pohjoiseen. Suunnittelualue rajautuu luoteisimmasta osastaan Saarijärven ja Äänekosken väliseen kuntarajaan. Alueen koillispuolella noin 5 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Konginkankaan kirkonkylä. Etäisyyttä Saarijärven keskustaan kertyy noin 20 kilometriä.

Alueelle suunnitellaan enintään yhdeksän tuulivoimalan rakentamista. Suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden tornien napakorkeus on noin 160-190 metriä ja roottorin halkaisija noin 160-190 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 270 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 4-5 MW kuitenkin niin, että tuulipuiston kokonaisteho on alle 45 MW.

Kuntalaisille avoin kaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidettiin etäyhteyksin 29.6.2020. Energiequelle Oy järjesti hankkeesta 17.4.-17.5.2020 kaavoitusmenettelystä riippumattoman karttapohjaisen nettikyselyn, johon saatiin 134 vastausta ja niitä hyödynnettiin hankkeen jatkosuunnittelussa.

 Kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä 20.12.2021 asti.

Liimattalan tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus ti 30.11.2021, os. Kansakoulutie 1A, 44400 Konginkangas. Yksityisesti mahdollisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun klo 15-18 välillä. Avoin yleisötilaisuus alkaa klo 18. Tilaisuudessa suositellaan kasvomaskien käyttöä, hygieniaohjeiden noudattamista ja turvavälejä. 

Lisätietoja:

Äänekosken kaupunki, kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, 020 632 2035, nina.marjoniemi@aanekoski.fi

Kaavaa laativa konsultti Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Pirjo Pellikka, 040 532 2380, pirjo.pellikka@ramboll.fi

Tuulivoimahankevastaava Energiequelle Oy, projektijohtaja Karl Schultheis, 050 452 2215, schultheis@energiequelle.fi

Muokattu 19.11.2021