Maskisuositukset jatkuvat entisenkaltaisina Keski-Suomen hyvinvointialueella

Keski-Suomen hyvinvointialueen Koronarokotenyrkin kokouksessa todettiin tänään 2.5.2023, että maskisuositukset jatkuvat entisellään Keski-Suomessa sekä henkilökunnan että sairaaloissa ja pitkäaikaishoitolaitoksissa käyvien vierailijoiden osalta. 

Tilanne viimeisen kuukauden ajalta osoittaa, että koronatartuntojen määrä on Keski-Suomen alueella lähtenyt lievään kasvuun. Jätevesiseurannan perusteella Keski-Suomen alueella esiintyy tällä hetkellä koronaa enemmän kuin noin kuukausi sitten. Tätä tukee koronapotilaiden määrän lisääntyminen erityisesti perusterveydenhuollossa. Erikoissairaanhoidossa on viime aikoina ollut vain yksittäisiä koronapotilaita. Myös henkilökunnan keskuudessa on koronan yleistyessä ollut hieman enemmän koronaa.

Tämän päivän kokouksen perusteella henkilökunnan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta kohdatessaan riskiryhmiin kuuluvia potilaita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan suu-nenäsuojaimien eli maskin käyttöä yksiköissä jatketaan alla olevien ohjeiden mukaisesti. Henkilökunta käyttää edelleen kirurgista suu-nenäsuojainta muiden varotoimiohjeiden lisäksi, kunnes todetaan, että intensiivinen hengitystieinfektiokausi on Suomessa päättynyt.

Henkilökunta käyttää aina kirurgista suu-nenäsuojainta seuraavissa tilanteissa:

 • aina, jos potilaalla on hengitystie-infektion oireita
 • somaattisten vuode- ja valvonta/teho-osastojen potilashuoneissa sekä hoidettaessa näitä potilaita    muualla sairaalassa (esim. kuvantaminen, kliininen fysiologia, laboratorio)
 • iäkkäiden hoito- ja hoivakodeissa
 • kaikki ammattiryhmät käyttävä suojaimia ikäihmisten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien kotikäynneillä, mikäli kyseessä on yli 65-vuotias tai vakavalle koronataudille altis asiakas
 • vammaispalveluyksiköissä ja henkilökohtaisena avustajana toimiessa, mikäli hoidettavat henkilöt ovat yli 65-vuotiaita tai kuuluvat vakavalle koronataudille alttiiden ryhmään
 • päivystyspoliklinikoiden potilastiloissa
 • ensihoidossa hoidettaessa yli 65-vuoti​​​​​​​aita tai vakavalle koronataudille alttiita henkilöitä
 • lasten hoidossa vain vakavalle koronalle alttiiden potilaiden ja asiakkaiden hoitotilanteessa
 • poliklinikoiden ja muiden ajanvarausvastaanottojen vastaanottohuoneissa hoidettaessa:
 • vakavasti immuunipuutteisia potilaita
 • yli 65 v. potilaita
 • jos potilas käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta
 • jos potilas toivoo kirurgista suu-nenäsuojainta käytettävän

Hengitystieinfektiokauden aikana henkilökunta voi halutessaan käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta myös kaikissa potilas- ja asiakaskontakteissa.

Mikäli henkilökunta ei pysty käyttämään tarvittavaa kirurgista suu-nenäsuojainta, vaihtoehtona on kasvot peittävä visiiri.

Kirurgista suu-nenäsuojainta ei tarvitse käyttää käytävillä, yleisissä aulatiloissa, kansliatiloissa tai työ- ja kokoushuoneissa.

Ohjeet: omaisille, vierailijoille ja saattajille

​​​​​​​Vierailijoita, omaisia ja saattajia suositellaan käyttämään kirurgista suu-nenäsuojusta heidän vieraillessaan potilashuoneissa aikuisten somaattisilla vuode-, valvonta- ja teho-osastoilla.  Myös ikääntyneiden hoiva- ja hoitokodeissa kirurgista suunenäsuojainta suositellaan omaisille ja vierailijoille. Kyseistä suojainta ei voi edellyttää käytettävän ja lopullinen päätös jää vierailijalle, omaiselle tai saattajalle.

 • Suojain annetaan hoitoyksiköstä, ellei henkilöllä ole sitä jo tullessa.
 • Jos vierailija tai saattaja ei voi halutessaan käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta, hänelle annetaan kasvovisiiri hoitavasta yksiköstä.

Uutinen julkaistu 3.5.2023

Uutisia Äänekoskelta

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023