Nuorissa on tulevaisuus – Äänekosken kaupunki kesätyöllistää lähes 150 nuorta

Huuhan puisto
Äänekosken kaupunki työllistää taas tulevana kesänä lähes 150 äänekoskelaista nuorta. Kesätyöpaikkoja on tarjolla kaupungin eri yksiköissä: eniten työntekijöitä otetaan viheralueiden, piha-alueiden ja liikuntapaikkojen hoitoon. 

Lisäksi kesätöitä tehdään kaupungin puhdistuspalveluissa ja lasten kanssa tehtävissä töissä kuten päiväkodeissa, perhekeskuksessa, koululaisten kesäpäivätoiminnassa sekä Huuhan perhepuistossa, kirjastoissa, uimahalleissa, taidemuseolla ja starttipajalla.

Äänekosken kaupunki satsaa nuoriinsa ja on varannut kesätyöllistämiseen 158.000 euroa.

Kaikki 9. luokan päättävät saavat kesätöitä

Merkittävää on, että Äänekosken kaupunki työllistää lähtökohtaisesti kaikki äänekoskelaiset kesätöitä hakevat 9. luokan päättävät nuoret. Kaupungille haki nyt kesätöihin 121 perusluokan päättävää nuorta, mikä on noin puolet ikäryhmästä. Hakijamäärät ovat samansuuruinen kuin viime vuonna.

9. luokan päättävät nuoret saavat joko kahden viikon kesätyöpestin kaupungilta, työllistävät itsensä kesäyrittäjyyssetelillä tai nuoren työllistävälle yritykselle myönnetään kesätyöseteli. Yksi nuori voi hyötyä vain yhdestä kesätyöllistämisedusta.

Tänä kesänä viheralueiden hoitoon otetaan entistä enemmän kesätyönuoria. Puistotöihin on tulossa peräti 55 ysiluokan päättävää, lisäksi palkkaamme joitakin vanhempia nuoria, jolloin kesätyöntekijöiden määräksi näissä tehtävissä tulee yli 60. Viime kesänä puistotöissä ahersi 42 nuorta.

– Kiinteistönhoitoon ohjataan viime kesää enemmän kesätyöntekijöitä erityisesti alkukesäksi. Tämän pitäisi auttaa siinä, että kaupungin yleisilme pysyisi siistinä, kaupungin kesätyöohjaaja Outi Ojanen kertoo.

Äänekoskella nuorten yrittäjyys vetää hyvin

Kesäyrittäjyysseteliä haki kaikkiaan 87 nuorta, ja varsinkin 8. luokkalaisia hakijoita oli paljon, koska he eivät voi saada muuta kaupungin tarjoamaa kesätyötä. Kesäyrittäjyysseteli edellyttää, että nuori on suorittanut koulun tai 4H-yhdistyksen yrittäjyyskoulutuksen ja hakemukseen liitetään liiketoimintasuunnitelma. Kesän jälkeen raportoidaan yritystoiminnan kesästä.

– Yrittäjyysjuttu vetää meillä Äänekoskella kyllä hyvin. Nyt kesäyrittäjyysseteliä tarjotaan nuorille jo viidettä kertaa ja hakijoiden määrä lähestyy nyt sataa jo toisena vuotena peräkkäin, Ojanen sanoo.

– Tänä kesänä meillä on aika paljon pihanhoitoon liittyvää kesäyrittäjyyttä. Sen lisäksi tarjolla on siivousta, marjanpoimintaa, leivontaa, lastenhoitoa, lemmikkienhoitoa, atk-palveluja, pyöränhuoltoa ja bänditoimintaa. Tässähän on vain mielikuvitus rajana!

Huuha on haluttu

Vanhempia nuoria, eli 2005-2006 syntyneitä, haki kaupungin kesätöihin 104. Heistä voidaan työllistää määrärahojen puitteissa noin 25 henkilöä neljän viikon kesätyöjaksoille. Vanhempien nuorten valinta suoritettiin arpomalla kesätyöpaikat netin arvontageneraattorilla.

– Suuri osa toiveista kesätyöpaikkojen suhteen pystyttiin täyttämään. Joihinkin tehtäviin, kuten Huuhan perhepuiston ensimmäinen kesätyöjakso, ei voitu kaikkia halukkaita sijoittaa. Näissä tapauksissa jouduttiin turvautumaan arvontaan ja ne, joita arpaonni ei suosinut sijoitettiin muihin tehtäviin, Ojanen kuvailee.

Vanhemmille nuorille on tarjolla ysiluokkalaisia enemmän asiakaspalvelutehtäviä. He toimivat työpaikoilla nuoremmille myös ns. isosmaisesti ohjaavissa tehtävissä, etenkin viheralueiden hoidossa. Kesätyöpaikoissa on mahdollisuuksien mukaan huomioitu myös esimerkiksi asuinpaikka, jottei työmatka olisi kenellekään kohtuuttoman pitkä.

Tänä vuonna kesätyönuorten on mahdollista toimia kesätyönsä ohella kaupungin some-agentteina, ja ottaa kaupungin viestintää varten kuvia ja kertoa työtehtävistään eri yksiköissä läpi kesän.

Huuhan puisto

Ekan kesätyön muistaa läpi elämän

Ensimmäinen kesätyö on monella tapaa merkittävä kokemus nuorelle. Onkin tärkeää, miten nuori kokee onnistuvansa työssään ja siinä ympärillä olevat aikuiset ovat avainasemassa. Jos kokemus on hyvä, se innostaa jatkossakin hakemaan töitä. Onnistumisen kokemus voi selkiyttää jatkosuunnitelmia ja jopa innostaa hakeutumaan samalle alalle.

– Nuorten työtehtävien pitää olla sellaisia, etteivät ne ole liian vaikeita, mutta tuntuvat mielenkiintoisilta. Moni nuori haluaa myös nähdä työnsä jäljen, Ojanen kuvaa.

Outi Ojasen vinkit kesätyönuorille:

 • Ole ajoissa paikalla ja noudata annettuja ohjeita.
 • Tee työsi niin hyvin kuin pystyt ja kysy tarvittaessa esihenkilöltä tai työkaverilta neuvoa.

Ja muistutuksena aikuisille:

 • Nuori kesätyöntekijä ei osaa vielä kaikkea ja uuden opettelu voi viedä aikaa.
 • Pidetään mielessä, että olemme itsekin opetelleet asioita, jotka nyt tuntuvat itsestään selviltä.

Lisätietoja:

Kesätyöohjaaja Outi Ojanen
040 353 8335
outi.ojanen@aanekoski.fi

Kuntarekryn artikkeli Kesätyöntekijä – tunne oikeutesi! 

Uutinen julkaistu 8.5.2023

Uutisia Äänekoskelta

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023