Suolistosyövän seulontatutkimukseen kannattaa osallistua, jos kutsu tulee

Suolistosyövän seulontatutkimuskutsuja lähetetään vuonna 1962, 1960, 1958, ja 1954 syntyneille vuoden 2022 aikana. Kutsujen lähettäminen aloitetaan helmikuussa.

Fimlab lähettää kutsun ja näytteenottosetin postitse. Jos seulontaan kutsuttu ei ole palauttanut näytettä kuuden viikon kuluessa ensikutsusta, lähetetään hänelle muistutus. Toinen muistutus lähetetään tarvittaessa jälleen kuuden viikon kuluttua ensimmäisestä muistutuksesta.

Seulontaan kutsutuille lähetetään postitse näytteenottosetti, joka sisältää ulostenäytteen otto-ohjeen. Näyte palautetaan seulontalaboratorioon näytteenottosetin mukana tulleen palautuskuoren avulla.

Seulontatutkimuksesta tulee vastaus kaikille. Tulos tulee noin kuukauden kuluessa. Positiivisen seulontatuloksen saaneille kirjeessä on ohjeet, kuinka ottaa yhteyttä seulontahoitajaan. Ensisijainen jatkotutkimus on paksunsuolen tähystys eli kolonoskopia.

Ajoissa löydetty, helpommin hoidettu

Seulonta-asetuksen muutoksen myötä suolistosyövän seulonta on osa kansallista seulontaohjelmaa 1.1.2022 alkaen. Asukkaiden seulonnasta vastaa Äänekosken kaupunki, joka hankkii seulonnan kokonaispalvelun seulontakeskuksena toimivalta Fimlab Laboratoriot Oy:tä.

Suolistosyöpä on kolmanneksi yleisin syöpämuoto Suomessa. Seulonnoissa pyritään löytämään syövän esiasteet ja varhaisvaiheen syövät. Vuosittain tulee 3200 uutta tapausta, 1200 kuolemaa. Yli 80 % suolistosyövistä löytyy 60-vuotiailta tai vanhemmilta.

Joukkotarkastuksilla pyritään löytämään syöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin sen hoitaminen on huomattavasti helpompaa ja hoitotulokset parempia. Suolistosyövän oireet puuttuvat alussa usein kokonaan tai ne ovat hyvin epämääräisiä. Näin ollen seulonta auttaa havaitsemaan syövän jo varhaisessa vaiheessa.

Lisätietoja:

Osastonhoitaja Riina Kainu, 020 632 2485, riina.kainu@aanekoski.fi

Äänekosken terveysaseman seulontahoitaja/tähystyshoitaja 020 632 2488 (soittoaika tiistaisin klo 13-15).

Koeputkia ollaan laittamassa laitteeseen.

Uutinen julkaistu 20.1.2022, muokattu 25.5.2023 klo 12:37

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023