Tapahtumien järjestämiseen liittyviin koronarajoituksiin muutoksia Äänekoskella 

Aluehallintovirasto on kumonnut 11.8.2021 antamansa tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen määräyksen (LSSAVI/12044/2021) Äänekoskella ajalta 25.8.2021.-9.9.2021.

Aluehallintoviraston 11.8.2021 antama määräys kokoontumisrajoituksista on kuitenkin edelleen voimassa Äänekosken alueella. Määräys täydentää tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka on huomioitava laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä – myös yleisötilaisuuksissa. Pykälä velvoittaa toimijoita mm. siten, että asiakkaille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfiointiin, asiakaspaikat on järjestettävä mahdollisimman väljästi ja asiakkaita on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla terveysturvallisuutta parannetaan. Tietyn mittaisia turvavälejä ei kuitenkaan enää vaadita.

Äänekosken kaupungin linjaukset:

Äänekosken kaupunki on linjannut, että se päivittää tapahtumien järjestämiseen liittyvää ohjeistustaan vastaamaan Aluehallintoviraston päätöstä.

Päivitetyt ohjeet tapahtumien järjestämiseen löytyvät Äänekosken kaupungin nettisivuilta.

Lisätietoa:

vs.vapaa-aikajohtaja

Jukka-Pekka Pohjolainen

020 6323259

Muokattu 25.8.2021