Äänekosken kotihoidossa on otettu käyttöön kaksi lääkerobottia 

Teknologian avulla voidaan vähentää hoitotyön kuormitusta, parantaa palvelun laatua sekä lisätä potilasturvallisuutta

Teknologian avulla on mahdollista paitsi vähentää hoitotyön kuormitusta, myös parantaa palvelun laatua sekä lisätä potilasturvallisuutta. Lääkerobotin avulla asiakkaan lääkehoidosta tulee turvallisempaa, kun voidaan varmistaa, että asiakas ottaa oikeat lääkkeet oikeaan aikaan. 
vanhus ja lääkerobotti

Ihmistä robotti ei toki korvaa. Robottien myötä hoitotyöntekijöillä jää kuitenkin enemmän aikaa asiakkaan muuhun hoitoon. Hoitotyöntekijöiden näkökulmasta robotit helpottavat esimerkiksi kiireisimpiä aamutunteja. Kun asiakas voi itse ottaa aamulääkkeet turvallisesti ja oikea-aikaisesti, hoitajien ei tarvitse kiirehtiä käynnille aamulääkkeiden vuoksi. Näin ollen he voivat vierailla asiakkaan luona kiireettömämpänä ajankohtana, jolloin asiakkaan kohtaamiselle jää enemmän aikaa. 

Osa asiakkaista asuu pitkän välimatkan päässä kotihoidon toimipisteestä. Robotin avulla voidaan vähentää ajomatkoihin kuluvaa aikaa, kun hoitajien ei tarvitse jokaisena lääkkeenottoajankohtana vierailla asiakkaan luona. Myös tämä säästää aikaa asiakastyöhön.

Äänekosken kotihoidossa on otettu käyttöön kaksi erilaista lääkerobottia

Toinen Äänekosken kaupungin lääkeroboteista tarjoilee lääkeannokset lääkelaseissa ja toinen valmiiksi avatuissa annosjakelupusseissa. Kotihoidon asiakkaiden lääkkeet toimitetaan useimmiten apteekista annosjakelupusseissa eli Anjoissa. Jokaisessa pussissa on asiakkaan tiedot, lista sen sisältämistä lääkkeistä sekä päivämäärä ja kellonaika, jolloin lääkkeet on tarkoitus ottaa. Toiseen käytössä olevista lääkeroboteista nämä annosjakelupussit täytetään lääkesäiliöön sellaisenaan. 

Robotti lukee pussien tiedot ja tarjoilee lääkkeet asiakkaalle oikeana ajankohtana. Robotti pyytää ääniopastein asiakasta ottamaan lääkkeet. Mikäli lääkkeiden ottaminen unohtuu, laite ilmoittaa siitä hoitajille. Toisessa laitemallissa hoitaja voi tarjoilla unohtuneet lääkkeet asiakkaalle etänä mobiilisovelluksen avulla mistä tahansa.

Toiseen robottimalliin lääkkeet annostellaan valmiiksi lääkelaseihin, jolloin lääkkeiden ottaminen on asiakkaalle vielä helpompaa. Mikäli asiakas kärsii esimerkiksi vapinasta, voidaan lääkelaseihin lisätä kansi ja varmistua näin siitä, ettei lääkkeitä pääse putoamaan, kun lääkelasi nostetaan annostelijan avaamasta luukusta. Kansi mahdollistaa myös nestemäisten lääkkeiden tarjoilun. 

Tarvittaessa otettavia lääkkeitä voidaan tarjoilla asiakkaalle etäyhteyden avulla, jolloin asiakas saa esimerkiksi kipulääkkeen nopeammin, eikä hänen tarvitse odotella hoitajan käyntiä. Toiseen laitemalliin on myös mahdollista lähettää viestejä ja muistutuksia. Tämä on erityisen hyödyllistä esimerkiksi silloin, jos asiakasta halutaan muistuttaa vaikkapa paastoa vaativasta verinäytteenotosta.

Hoitajien on mahdollista seurata laitteen käyttöä internetin kautta. Asiakkaan tiedoista voidaan tarkastella, milloin hän on ottanut lääkkeitä, onko lääkkeitä jäänyt ottamatta, toimiiko laite oikein ja mihin saakka laitteeseen on täytettynä lääkkeitä. Toisessa laitteista on käytettävissä myös matkustustila, jolloin matkalle lähtiessä laite antaa tarvittavat lääkeannokset mukaan ja tekee muistutuksen asiakkaan puhelimeen, kun on aika ottaa lääkkeet.

Kokemukset myönteisiä

Kotihoidon asiakkaiden kokemukset lääkeroboteista ovat olleet myönteisiä. Mahdolliset ennakkoluulot ovat nopeasti väistyneet, kun laitteen käyttö onkin osoittautunut helpoksi. 

– Tämä on sitä nykyaikaa, vanhakin voi näköjään vielä oppia, kommentoi hiljattain lääkerobotin saanut, jo 90 vuoden ikää lähestyvä kotihoidon asiakas. 

Elämänhallinnan tunne lisääntyy, kun asiakkaan on mahdollista itsenäisesti huolehtia lääkehoidon toteutumisesta. Näkövammaisten on usein hankala ottaa lääkkeitä perinteisestä dosetista oikeasta kohdasta ja varmistua siitä, ettei tabletteja jää dosettiin tai putoa. Robotin tarjoillessa lääkkeet valmiina lääkelaseissa tätä vaaraa ei ole. Muistisairailla asiakkailla robotti on mainio muistuttaja, jota ilman lääkkeiden ottaminen saattaisi unohtua tai ajankohta olla väärä. 

– Kyllä se niin monta kertaa kehottaa ottamaan lääkkeet, että varmasti ei unohdu, kommentoi eräs lääkerobotin käyttäjä. - Ja on hyvä, kun siinä on selkeä ääni, kuuluu, vaikka olisin toisessa huoneessa. 

Jopa pariskunnalla ratkaisu on ollut toimiva, kun robotit on sijoitettu nimikoituina ruokapöytään omien istumapaikkojen luo. Lisäksi toinen on ohjelmoitu puhumaan miehen äänellä ja toinen naisen eikä sekaannuksia ole päässyt syntymään.

Tulevaisuudessa lääkerobotti löytyy luultavasti yhä useamman kotihoidon asiakkaan kotoa.

Teksti ja kuva: 

Äänekosken kaupungin kotisairaanhoitaja Jenni Nevalainen

(Kirjoitus on julkaistu kesällä 2022 Pikkukaupunkilaisessa HYLSY-palstalla - Hyvinvoinnista lyhyesti ja syvällisesti.)

Uutinen julkaistu 24.8.2022

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023