Tule mukaan ja vaikuta! 

Haku Äänekosken nuorisovaltuustoon vuodelle 2023-2024

Nuva-mainos
Hakuaika nuorisovaltuustoon on 1.5.-15.5.2023.

Lomake täytetään osoitteessa: https://www.aanekoski.fi/41863.

Äänekosken nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään kymmenen ja enintään 20 nuorisovaltuutettua ja heille enintään kymmenen varajäsentä. Nuorisovaltuuston jäseneksi voidaan valita sellainen Äänekoskella asuva tai opiskeleva henkilö, joka täyttää nuorisovaltuuston toimikauden aikana vähintään 13 vuotta, mutta ei ole valittaessa 20 vuotta täyttänyt. Lisäksi voidaan valita enintään kymmenen varajäsentä. Nuorisovaltuutetut otetaan mukaan hakemus järjestyksessä pyrkien huomioimaan, että jokaisesta oppilaitoksesta on mukana edustajia, jotta nuorisovaltuuston kokoonpano edustaisi mahdollisimman laajasti äänekoskelaisia nuoria.

Nuorisovaltuuston toimikausi alkaa kesäkuussa 2023 ja päättyy toukokuussa 2024. Uudet nuorisovaltuutetut kutsutaan nuorisovaltuuston toukokuun kokoukseen, jossa nykyinen nuorisovaltuusto nimittää nuorisovaltuutetut uudeksi nuorisovaltuustoksi. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa kokoustoimintansa elokuussa 2023 kesätauon jälkeen. Toimikausi kestää toukokuun 2024 loppuun. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa (kesällä kokoustauko). Nuorisovaltuutetulla saattaa olla lautakuntien kokouksiin, työryhmiin, muihin tilaisuuksiin, koulutuksiin tai tapahtumiin osallistumista. Nuorisovaltuuston kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

 • edistää ja seurata hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä edistää Äänekosken kaupungin ja nuorten välistä yhteistyötä;
 • vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto toimii myös asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria;
 • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heitä koskevissa asioissa;
 • tiedottaa ja edistää tiedonkulkua nuorille heille tarkoitetuista palveluista;
 • edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista; valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja laatia toimintakertomus;
 • hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kaupungin toimielinten, lautakuntien sekä kaupunginhallituksen esittämät tehtävät;
 • järjestää omaa toimintaa;
 • yhden edustajan oikeudella osallistua kunnallisten toimielinten kokouksiin julkisten asioiden osalta;
 • järjestää nuorten asioista kiinnostuneille tarkoitettuja avoimia foorumeita.

Lisätietoja:

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Jere Tuhkanen
045 196 1610
jere.tuhkanen@aanekoski.fi

Nuorisovaltuuston ohjaaja
Nuorisotyöntekijä
Elina Huuskola
0400 115 175
elina.huuskola@aanekoski.fi

Nuorisovaltuuston ohjaaja
Nuorisotyöntekijä
Petri Varis
040 767 3172
petri.varis@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 3.5.2023

Uutisia Äänekoskelta

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023