Työttömän työnhakijan asiointi muuttuu toukokuusta 2022 alkaen

Uusi asiakaspalvelumalli otetaan käyttöön toukokuusta alkaen samanaikaisesti kaikissa TE-toimistoissa ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa. 

Muutoksen myötä työnhakijoille tarjotaan aiempaa yksilöllisempää ja henkilökohtaisempaa palvelua. Tämä vaikuttaa asiakkaan arkeen useammalla tavalla: kasvokkain tapaamiset oman vastuuasiantuntijan tai omavalmentajan kanssa lisääntyvät ja niitä järjestetään aiempaa useammin. Lisäksi työnhakijan työnhakuvelvollisuus uudistuu ja työttömyysturvan seuraamukset lievenevät. 

Toukokuussa tapahtuu myös asiakkaan palvelukanavissa muutoksia. Työmarkkinatori.fi käyttö laajentuu ja se tulee korvaamaan valtakunnallisen te-palvelut.fi -sivuston.  

Enemmän tukea työnhakijalle

Uudessa mallissa työnhakunsa aloittanut asiakas pääsee nopeammin keskustelemaan työllistymiseensä liittyvistä asioista TE-toimiston tai kuntakokeiluun kuuluvan kunnan asiantuntijan kanssa. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen tapaamisia järjestetään kahden viikon välein ja yksilöllisemmin henkilön omaan tilanteeseen liittyen. 

Ensimmäinen tapaaminen järjestetään kasvokkain TE-toimistossa tai kunnan tiloissa. Tämän jälkeen tapaamiset voi toteuttaa myös etäpalveluna tai puhelimitse. Tavoitteena kohtaamisissa on, että asiakas saisi riittävästi kaipaamaansa tukea. Asiakkaan oma TE-toimiston vastuuasiantuntija tai kunnan omavalmentaja neuvoo työnhaussa ja tarjoaa sopivia tukipalveluja ja miettii asiakkaan kanssa sopivimpia reittejä kohti työllistymistä.

Uusi työnhakuvelvollisuus tuo lisää omatoimisuutta työnhakuun 

Työnhakijalle asetetaan työnhakuvelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että hänen tulee hakea tilanteestaan riippuen kuukaudessa 0–4 työpaikkaa. Haettavien paikkojen minimimäärä (0–4) asetetaan kullekin työnhakijalle yksilöllisesti ja hän saa itse valita haettavat työpaikat. Työnhakuvelvoitteen täyttäminen korvaa osittain TE-toimiston tai kunnan tekemät työtarjoukset.

Tällä hetkellä velvollisuus hakea kokoaikatyötä tarkoittaa sekä omatoimista työnhakua että hakemista kaikkiin TE-toimiston tai kunnan tarjoamiin  työpaikkoihin riippumatta siitä, kuinka aktiivinen asiakas on itse työnhaussa.

Työttömyysturvaseuraamukset lievenevät

Uuden mallin periaatteiden mukaan  eli työttömyysturvan korvauksettomat määräajat lievenevät huomattavasti. Mallissa otetaan myös käyttöön muistutukset työnhakijalle, joiden avulla asiakkaan on helpompi noudattaa työnhakijan velvollisuuksia. 

Asiakkaita ohjeistetaan asiointiin tulevista muutoksista vielä tarkemmin ennen mallin käyttöönottoa.

Lisätietoja:

Työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, 040 194 6100, riikka.hytonen@aanekoski.fi

Muokattu 16.2.2022