Valitus Äänekosken ydinkeskustan asemakaavasta hylätty

 10.9.2018

Korkein hallinto-oikeus on 10.9.2018 antanut hylkäävän päätöksen Äänekosken kaupungin uudistuvan ydinkeskustan asemakaavaan liittyvässä valitusasiassa. Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.2.2017 ”Uudistuvan ydinkeskustan asemakaava I” -nimisen asemakaavamuutoksen. Kaupungin kolme asukasta valitti päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan 11.10.2017.

Kolme asukasta valitti hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka tänään 10.9.2018 antamallaan päätöksellä hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan. Ks. tarkemmin liitteenä oleva päätös.

Kaupunginvaltuuston päätös uudistuvan ydinkeskustan asemakaavasta on nyt tullut lainvoimaiseksi, ja kaupungin keskustan kehittymiselle ja tavoitellulle uudisrakentamiselle ei ole kaavatilanteesta johtuvaa estettä.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen
p. 020 6322035
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Muokattu 10.9.2018