Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja laskutus siirtyvät taloustoimistoon 1.3.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen valmistelu sekä varhaiskasvatuslaskutus siirtyvät taloustoimistoon 1.3.2021 alkaen. Perhepalvelutoimistossa ei jatkossa vastata asiakasmaksuihin tai laskutukseen liittyviin tiedusteluihin. Varhaiskasvatuksen palveluiden piirissä olevia perheitä tiedotetaan muutoksesta tarkemmin. Yleisellä tasolla perheiden tulee jatkossa huomioida etenkin seuraavat maksupäätökseen liittyvät asiat:

1. Päiväkodin johtaja tekee lapselle sijoituspäätöksen ja samassa yhteydessä lähettää perheelle tiedotteen tulotietojen toimittamisesta. Sijoituspäätökseen merkitään varhaiskasvatuksen tarve (tuntimäärä). Perheen vastuulla on tarkastaa, että sijoituspäätökselle merkitty tuntimäärä vastaa todellista varhaiskasvatuksen tarvetta. Mikäli tuntimäärä on virheellinen, tulee huoltajan olla välittömästi yhteydessä päiväkodin johtajaan.

2. Mikäli hakemuksella on hyväksytty korkein maksu, ei tulotietoja tarvitse toimittaa.

3. Korkeimman maksun voi hyväksyä myös tuloselvityslomakkeella

4. Perheitä suositellaan vahvasti hyväksymään tulorekisterin käyttö, jolloin erillisiä tulotietoja (palkkatulot, Kelan etuudet, työttömyyskassa) ei pääsääntöisesti tarvitse toimittaa.

5. Tuloselvityslomake liitteineen tulee toimittaa taloustoimistoon kaupungintalolle (pääovien vieressä olevaan postilaatikkoon). Kuoreen merkintä: varhaiskasvatusmaksut/taloustoimisto. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee perheen sopia tulotietojen toimittamisesta erikseen.

6. Mikäli tulotietoja ei toimiteta määräaikaan mennessä taloustoimistoon, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu. Maksupäätöstä ei tällöin muuteta takautuvasti. Maksupäätös tarkistetaan tulotietojen mukaiseksi seuraavan kalenterikuukauden alusta (edellyttää tulotietojen toimittamista).

Maksupäätös on pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi. Toimintakauden aikana maksupäätös tarkistetaan mm. seuraavissa tilanteissa: muuttunut varhaiskasvatuksen tarve (tuntimäärä), muuttunut perhekoko, muuttuneet tulotiedot (+-10 %). Perheiden velvollisuutena on ilmoittaa edellä mainituista muutoksista viipymättä. Muuttunut tieto ilmoitetaan lomakkeella ”Tietojen ilmoituslomake varhaiskasvatuksessa”. Muuttuneiden tietojen ilmoittamisesta tiedotetaan tarkemmin sijoituspäätöksen yhteydessä. 

Lisätietoja:

https://www.aanekoski.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/hakeminen-ja-maksut

Perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh. 020 632 2102

Taloussihteeri Minna Pohjaranta, puh. 0400 115 173

Muokattu 25.1.2022