Voimassa olevat rajoitukset Äänekoskella (päivitetty 27.1.)

Kaupunki antaa toistaiseksi voimassa olevan maskisuosituksen kaikille yli 15-vuotiaille äänekoskelaisille 6.8.2021 alkaen.

 Maskeja suositellaan käytettäväksi

- Toisen asteen oppilaitoksissa sekä yläkoulun 7.-9. luokan opiskelijoilla

- julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia turnauksia ja tapahtumia, joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja ja turvavälejä ei voida muuten säilyttää.

- joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää

- matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

- kun saavutaan riskialueelta Suomeen ja matkustajat siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. Lisätietoja: THL - Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti mm. kauppoja ja ostoskeskuksia, posteja, pankkeja, kirjastoja ja muita vastaavia sisätiloja. Liikuntaa ja urheilua seuratessa katsomoissa on suositeltava käyttää maskeja.

Muita julkisiksi tiloiksi luettavia ovat mm. uimahallien yleiset tilat ja pukeutumistilat, kansalaisopiston kurssit (ei liikunnan kurssit), kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat sekä teatterit, elokuvateatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat sekä museot ja galleriat jne.

THL:n ohjeen mukaisesti maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Kasvomaskien jakaminen vähävaraisille

Kasvomaskeja jaetaan kerran viikossa keskiviikkoisin Äänekosken, Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan kirjastoista kirjastojen aukioloaikana.

Jakopisteissä jaetaan ensisijaisesti kangasmaskeja. Mikäli kangasmaskit loppuvat, jaetaan kertakäyttömaskeja seuraavan kangasmaskierän saapumiseen saakka. Yhtä aikaa ei ole mahdollista saada molempia maskeja. Terveydellisistä syistä asiakkaan on mahdollista saada myös kertakäyttömaskeja.

Yleiset ohjeet maskien hakemiseen: 

- Kaupungin jakamat kasvomaskit on tarkoitettu vain kaikkien heikoimmassa asemassa oleville vähävaraisille kuntalaisille  

- Maskeja voi hakea kirjastoista vain ilmoitettuna päivänä, asiakaspalvelun aukioloaikana 

- Kangasmaskeja saa 2 kpl / asiakas (terveydellisistä syistä kertakäyttömaskeja 10 kpl / asiakas)

- Kangasmaskeja voi saada yhden kerran / asiakas

- Maskit on tultava hakemaan henkilökohtaisesti

- Lisäksi poikkeuksena kangasmaskeja voidaan antaa 2 kpl henkilölle, jonka lähiomainen kuuluu koronariskiryhmään eikä pysty itse hakemaan maskia 

Maskien käyttö on pakollista kaupungin työntekijöille seuraavissa tehtävissä: 

- terveyspalveluissa ja kaupungin terveyskeskuksessa 30.7.2021 alkaen toistaiseksi

- ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa toistaiseksi

- perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 opetushenkilöstö, koulunkäyntiavustajat ja lukion opetushenkilöstö luokka- ja opetustilanteissa, jotka tapahtuvat sisätiloissa.

- muissa kaupungin palveluissa asiakastapaamisissa, kun kahden metrin turvaväliä ei voida noudattaa (koskee kaikkia kaupungin viranhaltijoita, työntekijöitä sekä työnsuorittajia kuten harjoittelijoita jne) toistaiseksi

Kaupunki suosittaa henkilökuntaa käyttämään kasvomaskeja kaupungin toiminnoissa sisätiloissa

  • aina kun ollaan lähikontaktissa toisten aikuisten kanssa
  • aina kun vieraillaan muissa yksiköissä (esimerkiksi teknisen toimen ja ruokapalveluiden työntekijät)
  • kouluilla opetustilanteiden ulkopuolella aikuisten kesken
  • varhaiskasvatuksessa, kun ollaan tekemisissä muiden kuin oman ryhmän aikuisten kanssa

Lisäksi asiakkaiden ja sidosryhmien edustajia pyydetään käyttämään maskia kaupungin tiloissa.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa 21.1. alkaen 

Aluehallintovirasto on 21.1.2022 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Määräys on voimassa ajalla 21.1. – 20.2.2022

Valtioneuvosto on hyväksynyt tartuntatautilain 58 i §:ssä tarkoitetun asetuksen koronapassin käytön rajoittamisesta määräaikaisesti. Koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille 30.12.2021-31.1.2022.

Näin ollen koronapassia ei voi käyttää myöskään Äänekosken kaupungissa yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona rajoituksille ajalla 30.12.2021-31.1.2022. Tämä tarkoittaa, että rajoituksista ei voi vapautua koronapassin esittämisellä.

Äänekosken kaupungin linjauksen mukaisesti yleisötilaisuuksien järjestämisen edellytyksenä Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa on, että kaikki tapahtumanjärjestäjät:

1. Noudattavat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 21.1.2021 tekemää päätöstä

2. Tekevät kirjallisen suunnitelman siitä, millä toimilla tapahtumanjärjestäjä estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Linkki suunnitelmapohjaan.

3. Noudattavat tartuntatautilain 58 c § mukaisia toimenpiteitä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Linkki lakitekstiin

4. Noudattavat tapahtuman aikana voimassa olevaa maskisuositusta Linkki maskisuositukseen

5. Suunnittelevat ja toteuttavat sisä- ja ulkotiloissa järjestetyissä tapahtumissa asiakkaiden ja osallistujien oleskelun sillä tavoin väljästi, kuin se on kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen mahdollista ja mitoittavat tapahtuman yleisö- ja katsomokapasiteetin sen mukaisesti

6. Noudattavat tapahtumassa OKM:n ja THL:n 31.5.2021 antamaa ohjetta koronatartuntojen torjuntaan liittyen

Linkki ohjeeseen


Tilat 

Äänekosken kaupungin kirjastot, kulttuuritilat, liikuntasalit, uimahallit, kuntosalit, avantouimakopit ja ProAveran omistama jäähalli pysyvät avoinna, mutta niiden käytössä on noudatettava voimassa olevia koronan torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyviä ohjeita, maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita. 

Yksityistilaisuudet

Äänekosken kaupunki on linjannut, että kunnan alueella suositellaan yksityistilaisuuksissa noudatettavan samoja rajoituksia ja varotoimia, joita em. mainitulla tavalla sovelletaan yleisötilaisuuksiin ja julkisiin kokoontumisiin.

Suositukset harrastustoimintaan

Äänekosken kaupunki on linjannut Äänekosken koronatartuntatilanteen huomioiden, että kulttuuri- ja liikuntalajien harrastustoimintaa voidaan kaupungin hallinnoimissa tiloissa jatkaa noudattamalla koronaturvaohjeita kuten maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa, sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita.

Omalla käyttövuorolla tapahtuvassa lasten, nuorten ja aikuisten ohjatussa harrastustoiminnassa ei tällä hetkellä rajoiteta osallistujamääriä.

Ottelut, turnaukset ja leirit

Joukkue- ja kontaktilajien ottelu- ja kilpailutoiminta sekä leiritoiminta on kielletty kaikissa ikäluokissa ajalla 27.1.-20.2.2022. Poikkeuksena ovat koripallon 1A ja 1B divisioonan sarjapelit sekä jääkiekon 2 divisioonan sarjapelit.

Edellä mainittuja sarjapelejä voidaan järjestää noudattamalla tartuntatautilain 58c § vaadittuja toimenpiteitä, sekä muita edellä mainittuja Äänekosken kaupungin ja aluehallintoviraston tekemiä linjauksia tapahtumien järjestämiseen liittyen.

Yli 70-vuotiaat ja muut riskiryhmät

Erityisesti yli 70-vuotiaiden pitäisi välttää altistumista koronavirukselle, sillä heillä on selvästi muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Riskiryhmään kuuluvat myös pitkäaikaissairaat. 

Ikärajaan perustuvaa suositus fyysisten kontaktien välttämisestä ei ole enää voimassa. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen ja riskitekijät huomioiden. 

Kaikkien on tärkeää noudattaa yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi. Tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta, välttämällä lähikontakteja, käyttämällä kasvomaskia, jos lähikontakteja ei voi välttää sekä menemällä koronavirustestiin, jos saa lieviäkään koronavirukseen sopivia oireita.

Matkustaminen

Matkustamista epidemian leviämisvaiheen alueille ei suositella.

Muokattu 27.1.2022