Voimassa olevat rajoitukset Äänekoskella (päivitetty 12.5.)

Kaupunki antaa maskisuosituksen yli 15-vuotiaille äänekoskelaisille 1.6. saakka.

 Maskeja suositellaan käytettäväksi

- 7.- 9. - luokkien oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla opetuksessa ja koulupäivän aikana muutoinkin

- julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia turnauksia ja tapahtumia, joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja ja turvavälejä ei voida muuten säilyttää.

- joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää

- matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

- kun saavutaan riskialueelta Suomeen ja matkustajat siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. Lisätietoja: THL - Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti mm. kauppoja ja ostoskeskuksia, posteja, pankkeja, kirjastoja ja muita vastaavia sisätiloja. Liikuntaa ja urheilua seuratessa katsomoissa on suositeltava käyttää maskeja.

Muita julkisiksi tiloiksi luettavia ovat mm. uimahallien yleiset tilat ja pukeutumistilat, kansalaisopiston kurssit (ei liikunnan kurssit), kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat sekä teatterit, elokuvateatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat sekä museot ja galleriat jne.

THL:n ohjeen mukaisesti maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Kasvomaskien jakaminen vähävaraisille

Kasvomaskeja jaetaan kerran viikossa keskiviikkoisin Äänekosken, Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan kirjastoista kirjastojen aukioloaikana.

Jakopisteissä jaetaan ensisijaisesti kangasmaskeja. Mikäli kangasmaskit loppuvat, jaetaan kertakäyttömaskeja seuraavan kangasmaskierän saapumiseen saakka. Yhtä aikaa ei ole mahdollista saada molempia maskeja. Terveydellisistä syistä asiakkaan on mahdollista saada myös kertakäyttömaskeja.

Yleiset ohjeet maskien hakemiseen: 

- Kaupungin jakamat kasvomaskit on tarkoitettu vain kaikkien heikoimmassa asemassa oleville vähävaraisille kuntalaisille  

- Maskeja voi hakea kirjastoista vain ilmoitettuna päivänä, asiakaspalvelun aukioloaikana 

- Kangasmaskeja saa 2 kpl / asiakas (terveydellisistä syistä kertakäyttömaskeja 10 kpl / asiakas)

- Kangasmaskeja voi saada yhden kerran / asiakas

- Maskit on tultava hakemaan henkilökohtaisesti

- Lisäksi poikkeuksena kangasmaskeja voidaan antaa 2 kpl henkilölle, jonka lähiomainen kuuluu koronariskiryhmään eikä pysty itse hakemaan maskia 

Maskien käyttö on pakollista kaupungin työntekijöille seuraavissa tehtävissä: 

- terveyspalveluissa ja kaupungin terveyskeskuksessa ainakin 1.6.2021 asti

- ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa toistaiseksi

- perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 opetushenkilöstö, koulunkäyntiavustajat ja lukion opetushenkilöstö luokka- ja opetustilanteissa toistaiseksi

- muissa kaupungin palveluissa asiakastapaamisissa, kun kahden metrin turvaväliä ei voida noudattaa (koskee kaikkia kapungin viranhaltijoita, työntekijöitä sekä työnsuorittajia kuten harjoittelijoita jne) toistaiseksi

Kaupunki suosittaa henkilökuntaa käyttämään kasvomaskeja kaupungin toiminnoissa sisätiloissa

  • aina kun ollaan lähikontaktissa toisten aikuisten kanssa
  • aina kun vieraillaan muissa yksiköissä (esimerkiksi teknisen toimen ja ruokapalveluiden työntekijät)
  • kouluilla opetustilanteiden ulkopuolella aikuisten kesken
  • varhaiskasvatuksessa, kun ollaan tekemisissä muiden kuin oman ryhmän aikuisten kanssa

Lisäksi asiakkaiden ja sidosryhmien edustajia pyydetään käyttämään maskia kaupungin tiloissa. 

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 11.5.2021 päätöksen, jonka mukaan kaikki yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Päätös on voimassa 1.6.2021 saakka.

Sisätiloissa ja ulkotiloissa voidaan Keski-Suomen sairaanhoitopiireihin kuuluvien kuntien alueella järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään viisikymmentä (50) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

12.5. alkaen voi kuitenkin järjestää myös yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että kaikkien toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n ohjeistusta. Mikäli yleisötilaisuuksia ei voida järjestää turvajärjestelyin, ei niitä voida järjestää ollenkaan.

Kaupunki kieltää 1.6.2021 saakka kaikki Painotalolla ja Suolahtisalissa järjestettävät yleisötilaisuudet, samoin kuin Pankkarilla, liikuntatalolla ja muissa kaupungin kulttuuri- ja liikuntatiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleisölle avoimet ottelutapahtumat, mikäli niihin osallistuu yli 50 henkilöä. Kielto koskee myös kaikkia muita kaupungin sisätiloja sekä ulkoliikuntapaikoilla ja yleisillä alueilla järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää osallistujamäärältään yli 50 henkilöä sisältäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, mikäli voidaan tosiasiallisesti varmistaa, että niissä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta koronatartuntojen torjuntaan liittyen. Mikäli yleisötilaisuuksia ei voida järjestää turvajärjestelyin, ei niitä voida järjestää ollenkaan.

Äänekosken kaupunki vaatii edelleen kaikilta kaupungin sisä- ja ulkotiloissa tapahtumia järjestäviltä tahoilta turvallisuussuunnitelman koskien koronaerityisjärjestelyjä.  Täytettävä koronaturvallisuussuunnitelmalomake löytyy täältä

Äänekosken kaupungin kirjastot, kulttuuritilat, liikuntasalit, uimahallit, kuntosalit, avantouimakopit ja ProAveran omistama jäähalli pysyvät edelleen avoinna, mutta niiden käytössä on noudatettava erityisen tarkasti voimassa olevia koronan torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyviä ohjeita, maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita. 

Yksityistilaisuudet

Äänekosken kaupunki on linjannut, että kunnan alueella suositellaan yksityistilaisuuksissa noudatettavan samoja henkilömäärien rajoituksia ja varotoimia, joita em. mainitulla tavalla sovelletaan yleisötilaisuuksiin ja julkisiin kokoontumisiin. Rajoitukset ovat voimassa 1.6.2021 saakka. 

- Seurakunnille annetaan suositus, että sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin saa osallistua enintään 50 henkeä 1.6.2021 asti.

Matkustamista epidemian leviämisvaiheen alueille ei suositella.

Suositukset harrastustoimintaan

Äänekosken kaupunki on linjannut, että kulttuuri- ja liikuntalajien harrastustoimintaa voidaan Äänekosken kaupungin hallinnoimissa tiloissa jatkaa noudattamalla voimassa olevia koronan torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyviä ohjeita, maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa, sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita. Harrastustoiminnan järjestäjän on kiinnitettävä erityistä huomiota koronaturvallisuuden noudattamiseen ja sen valvontaan. Ryhmien vetäjien on käytävä jokaisen ryhmän kanssa erikseen koronaohjeistus läpi.

Harjoittelun tulee tapahtua oman tutun joukkueen tai ryhmän kesken, eikä lasten, nuorten ja aikuisten tule tehdä harraste- ja pelimatkoja niiden sairaanhoitopiirien alueelle, joissa ollaan koronaviruksen suhteen leviämisvaiheessa.

Omalla käyttövuorolla tapahtuvassa lasten ja nuorten ohjatussa harrastustoiminnassa voi olla yli 50 osallistujaa, mikäli koronaturvallisuus pystytään varmistamaan.

Kaikessa harrastus- ja kilpailutoiminnassa on jatkettava kaikkia mahdollisia varotoimia, jotta koronavirus ei pääse leviämään niiden kautta.

Ottelut ja turnaukset

Äänekosken kaupungin hallinnoimissa sisä- ja ulkoliikuntaliikuntatiloissa voidaan järjestää lasten, nuorten ja aikuisten otteluita ja turnauksia maksimissaan 50 hengen yleisöllä ajalla 12.5.-1.6.2021. Yli 50 hengen yleisöllä otteluita ja turnauksia voidaan järjestää, mikäli voidaan tosiasiallisesti varmistaa, että niissä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta koronatartuntojen torjuntaan liittyen. Otteluihin ja turnauksiin osallistuminen on mahdollista Keski-Suomen alueella ja niissä maakunnissa, jotka eivät ole koronan leviämisvaiheessa.

 Yli 70-vuotiaat ja muut riskiryhmät

Erityisesti yli 70-vuotiaiden pitäisi välttää altistumista koronavirukselle, sillä heillä on selvästi muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Riskiryhmään kuuluvat myös pitkäaikaissairaat. 

Ikärajaan perustuvaa suositus fyysisten kontaktien välttämisestä ei ole enää voimassa. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen ja riskitekijät huomioiden. 

Kaikkien on tärkeää noudattaa yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi. Tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta, välttämällä lähikontakteja, käyttämällä kasvomaskia, jos lähikontakteja ei voi välttää sekä menemällä koronavirustestiin, jos saa lieviäkään koronavirukseen sopivia oireita.

Muokattu 12.5.2021