Voimassa olevat rajoitukset Äänekoskella (päivitetty 30.7.)

Kaupunki antaa toistaiseksi voimassa olevan kiihtymistason maskisuosituksen kaikille yli 15-vuotiaille äänekoskelaisille 30.7.2021 alkaen.

 Maskeja suositellaan käytettäväksi

- julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia turnauksia ja tapahtumia, joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja ja turvavälejä ei voida muuten säilyttää.

- joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää

- matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

- kun saavutaan riskialueelta Suomeen ja matkustajat siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. Lisätietoja: THL - Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti mm. kauppoja ja ostoskeskuksia, posteja, pankkeja, kirjastoja ja muita vastaavia sisätiloja. Liikuntaa ja urheilua seuratessa katsomoissa on suositeltava käyttää maskeja.

Muita julkisiksi tiloiksi luettavia ovat mm. uimahallien yleiset tilat ja pukeutumistilat, kansalaisopiston kurssit (ei liikunnan kurssit), kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat sekä teatterit, elokuvateatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat sekä museot ja galleriat jne.

THL:n ohjeen mukaisesti maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Kasvomaskien jakaminen vähävaraisille

Kasvomaskeja jaetaan kerran viikossa keskiviikkoisin Äänekosken, Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan kirjastoista kirjastojen aukioloaikana.

Jakopisteissä jaetaan ensisijaisesti kangasmaskeja. Mikäli kangasmaskit loppuvat, jaetaan kertakäyttömaskeja seuraavan kangasmaskierän saapumiseen saakka. Yhtä aikaa ei ole mahdollista saada molempia maskeja. Terveydellisistä syistä asiakkaan on mahdollista saada myös kertakäyttömaskeja.

Yleiset ohjeet maskien hakemiseen: 

- Kaupungin jakamat kasvomaskit on tarkoitettu vain kaikkien heikoimmassa asemassa oleville vähävaraisille kuntalaisille  

- Maskeja voi hakea kirjastoista vain ilmoitettuna päivänä, asiakaspalvelun aukioloaikana 

- Kangasmaskeja saa 2 kpl / asiakas (terveydellisistä syistä kertakäyttömaskeja 10 kpl / asiakas)

- Kangasmaskeja voi saada yhden kerran / asiakas

- Maskit on tultava hakemaan henkilökohtaisesti

- Lisäksi poikkeuksena kangasmaskeja voidaan antaa 2 kpl henkilölle, jonka lähiomainen kuuluu koronariskiryhmään eikä pysty itse hakemaan maskia 

Maskien käyttö on pakollista kaupungin työntekijöille seuraavissa tehtävissä: 

- terveyspalveluissa ja kaupungin terveyskeskuksessa 30.7.2021 alkaen toistaiseksi

- ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien kotiin annettavissa palveluissa sekä riskiryhmien asumispalveluissa toistaiseksi

- perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 opetushenkilöstö, koulunkäyntiavustajat ja lukion opetushenkilöstö luokka- ja opetustilanteissa lukukauden loppuun saakka

- muissa kaupungin palveluissa asiakastapaamisissa, kun kahden metrin turvaväliä ei voida noudattaa (koskee kaikkia kapungin viranhaltijoita, työntekijöitä sekä työnsuorittajia kuten harjoittelijoita jne) toistaiseksi

Kaupunki suosittaa henkilökuntaa käyttämään kasvomaskeja kaupungin toiminnoissa sisätiloissa

  • aina kun ollaan lähikontaktissa toisten aikuisten kanssa
  • aina kun vieraillaan muissa yksiköissä (esimerkiksi teknisen toimen ja ruokapalveluiden työntekijät)
  • kouluilla opetustilanteiden ulkopuolella aikuisten kesken
  • varhaiskasvatuksessa, kun ollaan tekemisissä muiden kuin oman ryhmän aikuisten kanssa

Lisäksi asiakkaiden ja sidosryhmien edustajia pyydetään käyttämään maskia kaupungin tiloissa.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa 30.7.-30.8.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen ja Sosiaali- ja terveysministeriön linjausten mukaisesta yleisötilaisuuksia voidaan 2.6.2021 alkaen järjestää ilman henkilömäärään perustuvia kokoontumisrajoituksia.

Yleisötilaisuuksien järjestämisen edellytyksenä Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa on, että kaikki tapahtumanjärjestäjät:

1. Noudattavat tartuntatautilain 58 c § mukaisia toimenpiteitä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Linkki lakitekstiin

2. Laativat yli 50 hengen tapahtumalle koronaturvallisuussuunnitelman ja noudattavat sitä Linkki koronaturvallisuussuunnitelmaan 

3. Noudattavat tapahtuman aikana voimassa olevaa maskisuositusta Linkki maskisuositukseen

4. Varmistavat tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa konkreettisesti, että asiakkaat ja osallistujat voivat sisätiloissa järjestetyissä tapahtumissa tosiasiallisesti välttää lähikontaktia toisiinsa koko tapahtuman ajan. 

Äänekosken kaupungin hallinnoimien sisätilojen katsomoiden yleisökapasiteetit, joilla lähikontakti voidaan välttää katsomotiloissa. 

Painotalon Iso Sali (katsomo): 70 henkilö
Painotalo Mikkosali: 30 henkilöä
Suolahtisali: 100 henkilöä
Valtuustosali: 70 henkilöä
Pankkari katsomot: 430 henkilöä
Pankkari aitiot yhteensä: 28 henkilöä
Pankkari kahvio: 50 henkilöä
Liikuntatalo: 400 henkilöä 

5. Noudattavat tapahtumassa OKM:n ja THL:n 31.5.2021 antamaa ohjetta koronatartuntojen torjuntaan liittyen Linkki ohjeeseen


Äänekosken kaupungin kirjastot, kulttuuritilat, liikuntasalit, uimahallit, kuntosalit, avantouimakopit ja ProAveran omistama jäähalli pysyvät edelleen avoinna, mutta niiden käytössä on noudatettava erityisen tarkasti voimassa olevia koronan torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyviä ohjeita, maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita. 

Yksityistilaisuudet

Äänekosken kaupunki on linjannut, että kunnan alueella suositellaan yksityistilaisuuksissa noudatettavan samoja henkilömäärien rajoituksia ja varotoimia, joita em. mainitulla tavalla sovelletaan yleisötilaisuuksiin ja julkisiin kokoontumisiin. Rajoitukset ovat voimassa 30.8.2021 saakka. 

Suositukset harrastustoimintaan

Äänekosken kaupunki on linjannut Äänekosken koronatartuntatilanteen huomioiden, että kulttuuri- ja liikuntalajien harrastustoimintaa voidaan kaupungin hallinnoimissa tiloissa jatkaa noudattamalla koronaturvaohjeita kuten maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa, sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita. Harrastustoiminnan järjestäjän on kiinnitettävä erityistä huomiota koronaturvallisuuden noudattamiseen ja sen valvontaan.  Ryhmien vetäjien on käytävä jokaisen ryhmän kanssa erikseen koronaohjeistus läpi.

Harjoittelun tulee tapahtua oman tutun joukkueen tai ryhmän kesken, eikä lasten, nuorten ja aikuisten tule tehdä harraste- ja pelimatkoja niiden sairaanhoitopiirien alueelle, joissa ollaan koronaviruksen suhteen leviämisvaiheessa.

Kaikessa harrastus- ja kilpailutoiminnassa on jatkettava kaikkia mahdollisia varotoimia, jotta koronavirus ei pääse leviämään niiden kautta.

Omalla käyttövuorolla tapahtuvassa lasten, nuorten ja aikuisten ohjatussa harrastustoiminnassa ei tällä hetkellä rajoiteta osallistujamääriä.

Ottelut ja turnaukset

Äänekosken kaupunginhallinnoimissa sisä- ja ulkoliikuntaliikuntatiloissa voidaan järjestää lasten,nuorten ja aikuisten otteluita ja turnauksia noudattamalla tartuntatautilain 58c § vaadittuja toimenpiteitä, sekä muita edellä mainittuja Äänekosken kaupunginkoronajohtoryhmän tekemiä linjauksia tapahtumien järjestämiseen liittyen.

Otteluihin ja turnauksiin osallistuminen on mahdollista niissä maakunnissa, jotka eivät ole koronan leviämisvaiheessa.

 Yli 70-vuotiaat ja muut riskiryhmät

Erityisesti yli 70-vuotiaiden pitäisi välttää altistumista koronavirukselle, sillä heillä on selvästi muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Riskiryhmään kuuluvat myös pitkäaikaissairaat. 

Ikärajaan perustuvaa suositus fyysisten kontaktien välttämisestä ei ole enää voimassa. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen ja riskitekijät huomioiden. 

Kaikkien on tärkeää noudattaa yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi. Tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta, välttämällä lähikontakteja, käyttämällä kasvomaskia, jos lähikontakteja ei voi välttää sekä menemällä koronavirustestiin, jos saa lieviäkään koronavirukseen sopivia oireita.

Matkustaminen

Matkustamista epidemian leviämisvaiheen alueille ei suositella.

Muokattu 30.7.2021