Vt 4 Äänekoski pohjoinen: Televan alueen valtatien lännenpuoleinen liittymä Koukkuniemeen sekä bussipysäkit poistuvat käytöstä

Valtatiellä 4 Koukkuniemen ja Televan kohdalla sijaitsevat bussipysäkit poistuvat käytöstä maanantaista  10.6.2019  alkaen.  Uudet  pysäkit  sijaitsevat  Äänekosken  pääliittymän  idänpuoleisen kiertoliittymän läheisyydessä.

Pysäkkien siirron yhteydessä myös valtatien 4 lännenpuoleinen liittymä Televan kohdalla Koukkuniemeen poistetaan käytöstä. Pohjoisen suunnasta tuleva liikenne Koukkuniemeen kulkee Akanniemen liittymästä uutta katua pitkin Koukkuniemenkadulle. Uusi katuyhteys otetaan käyttöön murskepintaisena viikon 23 loppuun mennessä. Äänekosken keskustasta sujuvin yhteys Koukkuniemeen on edelleen Äänekoskentietä pitkin.

Idän puolen liittymä Televan alueella jää käyttöön normaalisti.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, Väylä
puh. 029 534 3127, jarmo.niskanen@vayla.fi

Äänekosken pohjoispuolella urakoitsijana toimii Destia Oy:
Työmaapäällikkö Kyösti Körkkö, puh. 040 035 4970, kyosti.korkko@destia.fi

Seuraa hanketta:
https://vayla.fi/aanekoski
https://www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet

Äänekosken tiehankkeessa on parannettu tieyhteyksiä Keski-Suomen elinkeinoelämän kasvaviin tarpeisiin. Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa kehitetään valtatien 4 ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi sekä parannetaan alempaa tieverkkoa.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Muokattu 4.3.2020