Äänekosken kaupunki ilmoittaa haettavaksi kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kylä- YHDISTYSTEN PERUSAVUSTUKSET 2021

Vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain perusavustuksia rekisteröityjen äänekoskelaisten kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kyläyhdistysten säännölliseen toimintaan. Perusavustukset myönnetään kerran vuodessa ja myönnetty avustus voi olla korkeintaan 50 % toiminnan kokonaismenoista.

Avustuslomakkeet ja hakuohjeet löytyvät Äänekosken kaupungin verkkosivuilta kohdasta Kulttuuri ja vapaa-aika -> Avustukset -> Perusavustukset.

Hakemuksen mukana on toimitettava seuraavat liitteet:

  • Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
  • Toimintakertomus vuodelta 2020
  • Vahvistettu tilinpäätös vuodelta 2020 (tuloslaskelma, tase, tilin-/toiminnantarkastajien lausunto)
  • Yhdistyksen säännöt, mikäli hakija ei ole hakenut perusavustusta aiemmin

Avustushakemuksen voi jättää joko sähköisellä hakulomakkeella tai tulostettavalla ja postitettavalla hakulomakkeella. Hakemus on toimitettava vapaa-aikatoimistoon pe 30.4.2021 klo 15.00 mennessä. Avustushakemus hylätään, mikäli se saapuu vapaa-aikatoimistoon määräajan jälkeen.

Osoite: Äänekosken kaupunki, Vapaa-aikalautakunta, Kalevankatu 2, 44100 Äänekoski

Äänekosken kaupungin vapaa-aikalautakunta

Lisätietoja

Kulttuuritoimen, liikuntapalveluiden ja kyläyhdistysten perusavustusten osalta:

vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen 020 632 3259

jukka-pekka.pohjolainen(at)aanekoski.fi

Nuorisotoimen perusavustusten osalta:

Perhekeskuskoordinaattori Elina Lämsä 0400 115 190

elina.lamsa(at)aanekoski.fi

Muokattu 1.4.2021