Yleisötilaisuuksien järjestäminen Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa 2.-30.6.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen ja Sosiaali- ja terveysministeriön linjausten mukaisesta yleisötilaisuuksia voidaan 2.6.2021 alkaen järjestää perustason alueilla ilman henkilömäärään perustuvia kokoontumisrajoituksia.

Äänekosken koronajohtoryhmä on kokoontunut tänään ja linjannut, että yleisötilaisuuksien järjestämisen edellytyksenä Äänekosken kaupungin sisä- ja ulkotiloissa on, että tapahtumanjärjestäjät;

1) noudattavat tartuntatautilain 58 c § mukaisia toimenpiteitä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi;

2) laativat yli 50 hengen tapahtumalle koronaturvallisuussuunnitelman ja noudattavat sitä;

3) noudattavat tapahtuman aikana voimassa olevaa maskisuositusta;

4) varmistavat tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa konkreettisesti, että asiakkaat ja osallistujat voivat sisätiloissa järjestetyissä tapahtumissa ylläpitää vähintään yhden (1) metrin etäisyyttä koko tapahtuman ajan;

5) noudattavat tapahtumassa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta koronatartuntojen torjuntaan liittyen.

Ottelut ja turnaukset

Äänekosken kaupungin hallinnoimissa sisä- ja ulkoliikuntaliikuntatiloissa voidaan järjestää lasten, nuorten ja aikuisten otteluita ja turnauksia noudattamalla tartuntatautilain 58 c § vaadittuja toimenpiteitä, sekä muita edellä mainittuja Äänekosken kaupungin koronajohtoryhmän tekemiä linjauksia tapahtumien järjestämiseen liittyen.

Otteluihin ja turnauksiin osallistuminen on mahdollista niissä maakunnissa, jotka eivät ole koronan leviämisvaiheessa.

Yksityistilaisuudet

Äänekosken kaupunki on linjannut, että kunnan alueella suositellaan yksityistilaisuuksissa noudatettavan samoja rajoituksia ja varotoimia, joita edellä mainitulla tavalla sovelletaan yleisötilaisuuksiin ja julkisiin kokoontumisiin. Suositus on voimassa 2.-30.6.2021

Lisätietoa
Jukka-Pekka Pohjolainen
020 632 32 59
vs.vapaa-aikajohtaja
Äänekosken kaupunki

Muokattu 2.6.2021