Ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttaa Äänekosken terveysaseman palveluihin

Työtaisteluista aiheutuva ylityö- ja vuoronvaihtokielto näkyy nyt Äänekosken terveysaseman vastaanottotoiminnassa erityisesti päiväpolin fysioterapiassa sekä ensiavussa iltaisin.

Työtaistelutilanteesta johtuen päiväpolin fysioterapiapalvelu suljetaan klo 14.30, ruuhkatilanteessa jo aiemmin.

Lisäksi asiakkaiden toivotaan tulevan terveyskeskuksen päivystykseen ja ensiapuun hyvissä ajoin ennen toiminnan sulkeutumista (klo 18.00), jos ennakointi vain on terveystilanne huomioiden mahdollista.

Pahoittelemme tilanteesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Voimassa olevalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla saattaa olla vaikutusta myös muihin Äänekosken kaupungin palveluihin. Näistä palvelumuutoksista tiedotetaan asianosaisia suoraan.

Lisätietoja:

Osastonhoitaja Riina Kainu, 040 775 6429, riina.kainu@aanekoski.fi

Ylilääkäri Keijo Lukkarinen, 040 500 4313, keijo.lukkarinen@aanekoski.fi

Henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, 020 632 2045, arja-leena.kriivarinmaki@aanekoski.fi

Muokattu 2.5.2022