Yhteistoimintaneuvottelut meneillään

Kaupunginhallitus päätti 14.4.2020 käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisin perustein. Neuvotteluilla tavoitellaan niiden työntekijöiden ja viranhaltijoiden määräaikaista enintään 90 päivää kestävää lomauttamista, joiden työ on poikkeusoloissa tilapäisesti vähentynyt.

Ennen lomauttamista selvitetään mahdollisuudet siirtyä muihin tehtäviin, kertyneiden vuosilomien pitäminen ja vapaaehtoisten palkattomien vapaiden mahdollisuus.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 20.4.2020 ja ne jatkuvat vähintään 14 päivää. Neuvottelujen päätyttyä kaupunginhallitus käsittelee toukokuussa neuvottelutuloksen ja päättää toimenpiteistä.

Henkilöstön edustajina neuvotteluissa ovat mukana kaikki pääluottamusmiehet.

Neuvotteluista tiedotetaan niiden päätyttyä.