Ehdota Vuoden Nuori Urheilija 2023

Palkitsemiskategoria 2 
Vuoden Nuori Urheilija 2023

  • Esitetyn nuoren urheilijan tulee olla iältään 14-17-vuotias
  • Arvioinnissa huomioidaan myös lajin kilpailutoiminnan laajuus
  • Perusteluissa huomioidaan lisäksi nuoren positiivisuus, päättäväisyys, yhteistyökyky ja myönteinen asenne elämää kohtaan 

Yleiset palkitsemissäännöt ja kategoriat.