Lapsiperheiden kotipalvelu

Mitä lapsiperheiden kotipalvelu on?

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (Sosiaalihuoltolaki 2014/1303, 19 §) mukaista perheiden kotona tapahtuvaa arjen tukea ja apua. Kotipalvelu on määräaikaista ja suunnitelmallista työskentelyä, jonka tavoitteena on tukea perheen omaa toimintakykyä. Kotipalvelun sisältö suunnitellaan jokaisen perheen omista lähtökohdista ja tarpeista käsin.

Kotipalveluun kuuluvat jokapäiväiset kodin arjen tehtävät ja niissä avustaminen, kuten kodinhoidolliset tehtävät, lastenhoito tai lasten kasvatuksessa ohjaaminen sekä vanhemmuuden tukeminen. Tehtäviä tehdään perheen kanssa yhdessä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen jokapäiväisistä kodin arjen tehtävistä (Sosiaalihuoltolaki 2014/1303, 19 §).

Erityinen perhe- tai elämäntilanne voi olla esimerkiksi monikkoperhe, ero tai läheisen sairastuminen. Palvelun tarve arvioidaan aina perhekohtaisesti.

Palvelun tarkoitus ja tavoitteet

Kotipalvelun tarkoituksena on tukea vanhempien arjessa selviytymistä niin, että perheen oma toimintakyky vahvistuu.

Lapsiperheiden kotipalvelu myönnetään alkuvaiheessa kuukauden ajaksi, jonka aikana palvelun tavoitteet asetetaan perheen kanssa yhdessä ja sovitaan toimintatavat työskentelylle. Kotipalvelun jatkuessa noin 2-3 kuukauden jälkeen arvioidaan yhdessä perheen kanssa, onko palvelu vastannut perheen tarpeisiin. 

Kotipalvelu tekee yhteistyötä perhetyöntekijöiden, neuvola- ja terapiapalveluiden, perheneuvolan, sosiaalityöntekijöiden ja vammaispalvelun kanssa. Yhteistyöstä sovitaan aina perheen kanssa yhdessä.

Kotipalvelu tapahtuu pääsääntöisesti ma-pe klo 8-16.

Lapsiperheiden kotipalvelun hinta

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullinen palvelu. Kotipalvelun hinta on 1.1.2021 alkaen 7 €/h.

Tietyissä tilanteissa lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollisuus saada maksuttomasti. Maksuttomuus edellyttää sosiaalityön asiakkuutta.

Yhteystiedot

Uudet asiakasperheet ottavat yhteyttä palvelusta vastaavaan viranhaltijaan:

Marika Vuorinen
p. 020 632 2222
marika.vuorinen@aanekoski.fi

Yhteydenottopyynnön voi jättää puhelimitse tai sähköpostitse.

Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijät:

Hilkka Tuoriniemi
p. 020 632 3032
hilkka.tuoriniemi@aanekoski.fi

Annukka Viik
p. 020 632 2177
annukka.viik@aanekoski.fi

Tuula Kinnunen
p. 0400 115 619
tuula.h.kinnunen@aanekoski.fi

Pyydä apua lapsiperheen arkeen

Muokattu 18.12.2020