Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Perhetyö

Perhetyö auttaa perhettä parempaan elämänhallintaan. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista tukea sekä arjen tason apua, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaan ja perheen hyvinvointia, vahvistaa perheen ja perheenjäsenten voimavaroja sekä parantaa perheen sisäistä vuorovaikutusta. Perhetyö pohjaa  ammattitaitoon/koulutukseen sekä kokemukseen perheiden monipuolisesta tukemisesta.

Perhetyötä toteutetaan perheen omassa arki- ja lähiympäristössä  työskentelynä, joka voi koskea koko perhettä tai erityisesti tiettyjä perheenjäseniä. Perhetyötä toteuttaa perhetyöntekijä tai työpari. Työskentelyn sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti perheen tarpeisiin. Perhe voi pyytää itse, tai yhdessä jonkun perheen tuntevan tahon kanssa perhetyön tukea ottamalla yhteyttä palvelutarpeen arviointiin ja kuvaamalla tuen tarve. Työntekijämme selvittävät kullekin perheelle tarjottavan palvelun perheen tilanteeseen tutustumalla.

Lastensuojelun tehostettu perhetyö käynnistyy lasten asioista vastaavan sosiaalityöntekijän päätöksellä. Päätös perhetyön aloittamisesta tehdään palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja perheen kanssa asiasta keskustellen. Tehostettu perhetyö on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimista. Tehostettua perhetyötä toteutetaan ensisijaisesti kotikäynteinä. Työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista. Tehostettua perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen verkostojen kanssa.

Pyydä apua

Perhetyön yksikössä (Kalevankatu 7) järjestetään valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä ryhmätoimintaa. Myös näihin palveluihin ohjaaminen tapahtuu sosiaalityön kautta.

Perhetyön yksikössä toimii kahdeksan perhetyöntekijää ja perhetyön esimies. Perhetyössä ei ole puhelinaikaa. Asiakaskäynneillä ei puheluita voida ottaa vastaan. Halutessasi jätä viesti vastaajaan.

Pyydä apua lapsiperheen arkeen

Omavalvontasuunnitelma (pdf)

Yhteystiedot

 • Perhetyön esimies Hillevi Suutala
  040 723 8121
 • Perhetyöntekijä Tia Huikari
  040 593 0824
 • Perhetyöntekijä Raili Malkamäki 
  0400 199 037 
 • Perhetyöntekijä Riikka Liekkinen 
  040 358 0293
 • Perhetyöntekijä Marjukka Massinen 
  040 529 3891 
 • Perhetyöntekijä Pirjo Nuorala 
  040 529 2351 
 • Perhetyöntekijä Oskari Kivelä
  040 593 0826
 • Perhetyöntekijä Satu Ansimonpuro
  040 356 4730 
 • Perhetyöntekijä Mia Nykänen
  040 568 7525
 • Perhetyöntekijä, nuorten jälkihuolto, Heini Hänninen 
  0400 269 110, puhelinaika ma-pe klo 9.00-9.30.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hyvaks.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Muokattu 9.3.2023