Hyvinvoinnin edistämisen ohjelma

Äänekosken kaupungin hyvinvoinnin edistämistehtävä on laaja ja se edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä eri toimialojen kesken. Se on myös kuntayhteisöllinen asia, jolloin kunnan kumppaneita ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat.

Kuntalaiset itse huolehtivat omasta ja lähiyhteisönsä hyvinvoinnista ja terveydestä voimavarojensa puitteissa niin pitkään kuin mahdollista. On myös huomattava, että hyvinvointi on yksilöllisen hyvinvoinnin lisäksi myös yhteisöjen hyvinvointia. Kunnissa tehtävää hyvinvointityötä normittavat kansallisen lainsäädännön lisäksi myös valtakunnalliset strategiat (mm. kansallinen lapsistrategia) sekä kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja -periaatteet (lapset, vammaiset, ikääntyneet), jotka ovat olleet tämänkin asiakirjan taustalla vaikuttavia viitekehyksiä.

Hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat

Vuoden 2023 alusta lukien kunnille kuuluu hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä kokonaisuuksia, jotka Kuntaliitto on koonnut: 

Osaamisen ja kulttuurin edistäminen Varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö, taide- ja kulttuuripalvelut, Kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, opiskeluhuolto
Kunnan elinvoiman edistäminen Paikkakunnan vetovoimaisuus – Vaikeasti työllistettävien tuki: etsivä nuorisotyö, työpajat, työttömyyden pitkittymisen ehkäisy, kaupunginosatyö, kotouttaminen –  Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, alueen markkinointi, avoin data – Resurssiviisaat toimintatavat – Tonttituotanto: Yritykset, asumisen palvelut
Elinympäristön kehittäminen Maapolitiikka, Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu, liikenne, joukkoliikenne, tieverkkojen rakentaminen ja ylläpito, vesihuolto, jätehuolto, energiatuotanto ja -jakelu, rakennusvalvonta, asuntotoimi, ympäristönsuojelu ja -terveydenhuolto, turvallisuus ja varautuminen
Paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen Monipuoliset osallistumismahdollisuudet, paikallinen yhteisöllisyys, viestintä, vuorovaikutus ja kielipalvelut, vaalit ja edustuksellinen demokratia, kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet, asukkaiden omaehtoinen toiminta, uudet demokratian muodot, monikulttuuristuminen

Kokonaisen ohjelman voit avata alla olevasta linkistä:

Hyvinvoinnin edistämisen ohjelma 2023-2028 

Lisätietoja:

Hyvinvointikoordinaattori
Päivi Kivelä
040 557 7070
paivi.kivela@aanekoski.fi

Hyvinvointi ja tuki