Hyvinvointitaitojen opetus 

Tyttö puhaltaa saippuakuplia.
Äänekosken kaikilla 1.-9. luokilla on käytössä Hyvää kasvua -niminen hyvinvointitaitojen opetussuunnitelma, jonka tarjoaa rakenteet ja perusteet sille, miten kouluissa voidaan systemaattisesti ja johdonmukaisesti vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Suuri osa hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman materiaaleista on hyödynnettävissä myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. 

Äänekosken kaupunki on laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen edelläkävijä ja meillä on tehty pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä hyvinvointiopetuksen kehittämisen ja opettamisen puolesta vuodesta 2016 saakka. Hyvinvointiopetus on muodostunut osaksi koulukulttuurin rakenteita ja se koskee lapsia ja nuoria aina  varhaiskasvatuksesta perusopetuksen 9. luokalle saakka.

Äänekoskella lasten ja nuorten hyvinvointi on nähty tärkeänä kouluyhteisöjen yhteisenä tavoitteena, joka on luonut perustaa ja suuntaa kouluyhteisöjen toiminnalle. Paikallinen Hyvää kasvua -opetussuunnitelma ohjaa Äänekoskella perusopetuksen päivittäistä opetus- ja kasvatustyötä rakentaen vahvaa yhteistä suuntaa hyvinvointitaitojen opetukselle ja oppimiselle.

Hyvää kasvua -opetussuunnitelma on myös Äänekosken kaupunkistrategian mukainen, kun strategian yhtenä päätavoitteena on hyvä elämä, jota toteutetaan mm. hyvinvointitaitojen opettamisella ja hyvän huomaamisella.

Lapussa lukee "Oot upee tyyppi!"

Opettajia on koulutettu systemaattisesti ja pitkäjänteisesti

Äänekosken kaupunki on investoinut positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettajankoulutukseen jo vuosien ajan ja kehittänyt koulujen osaamista pitkäjänteisesti hyvinvointitaitojen opetuksen osalta.  Vuoden mittaisen täydennyskoulutuksen käyneitä positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettajia on Äänekosken kouluissa ja varhaiskasvatuksessa vuonna 2024 jo yhteensä 75. 

Positiivinen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma perustuu hyvinvointitaitojen ja kouluhyvinvoinnin tutkimukseen ja käytännön sovelluksiin oppilailla. Positiivisen pedagogiikan tutkimuksista on saatu vahvistavaa näyttöä siitä, että harjoitteilla, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä myönteisen yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisella, voidaan vaikuttaa edistävästi oppilaiden hyvinvointiin ja oppimistuloksiin. 

Hyvää kasvua -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelma

LISÄTIETOJA:

Erityisluokanopettaja
Sari Terävä
0400 115 198
sari.terava@aanekoski.fi

Kasvatus ja koulutus