Yrittäjyyskasvatus

Nuoret myymässä vapputuotteita kaupassa.
Äänekoskella esiopetuksessa, kaikissa kouluissa ja lukiossa on käytössä Yrittäjyyskasvatuspolku-niminen yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma. Harvalla kaupungilla tai kunnalla on erillinen yrittäjyyskasvatusta korostava yrittäjyysopetussuunnitelma, joten Äänekosken kaupunki on yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijä Suomessa.

Valtakunnallisessa opetussuunnitelman mukaisesti yrittäjyys- ja työelämäntaitoja pitää opetella kaikissa Suomen kouluissa. Äänekosken yrittäjyyden opetussuunnitelma tukee valtakunnallista opetussuunnitelmaa – se toimii vähän kuin Äänekoski-lisänä. Äänekoskella halutaan tehdä vähän enemmän kuin muualla ja panostaa yrittäjyyskasvatukseen suunnitellusti ja pitkäjänteisesti. Yrittäjyyskasvatus toimii myös muun oppimisen tukena ja eri oppiaineiden elävöittäjänä.

Yrittäjyyskasvatus on Äänekoskella nyt keskeinen ja toiminnallinen osa jokaisen Äänekosken koulun arkea - jokaista ainetta ja jokaista kouluastetta opettajasta riippumatta. Uusi opetussuunnitelma on sitova ja se helpottaa myös Äänekoskelle tulevien uusien opettajien tarttumista yrittäjyyskasvatukseen.

Opetussuunnitelmassa on listattu konkreettisesti erilaisia toiminnallisia opetussisältöjä eri luokka-asteille aina esikoulusta lukioon. Teorian lisäksi kouluista jalkaudutaan myös koulun seinien ulkopuolelle, tehdään Äänekosken yrityskenttää tutuksi ja opitaan työelämässä tärkeitä verkostoitumisen taitoja.

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena ei suinkaan ole se, että kaikista halutaan tulevaisuuden yrittäjiä. Osaksi Äänekosken koulujen arkea tulevat erilaiset työelämätaidot ja sisäiseen yrittäjyyteen kasvattaminen. Taidot voivat olla vaikkapa sellaisia, että osaa tunnistaa ja kertoa omista vahvuuksistaan ja taidoistaan. Voi tunnistaa itsessään vaikkapa sen, ettei sovi yrittäjäksi.

Yrittäjyyskasvatuksella halutaan tukea ennen kaikkea lapsia ja nuoria omannäköisen tulevaisuuden rakentamisessa ja auttaa jokaista löytämään omia vahvuuksiaan, kasvattaa myönteiseen yrittäjyysasenteeseen sekä edistää sisäisen yrittäjyyden syntymistä.

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan Äänekoskella myös tiiviissä yhteistyössä yhteistyö- ja kummiyritysten kanssa. Nuoria tuetaan myös kesätöiden löytymisessä ja kesäyrittäjyydessä. 

Yrittäjyyskasvatuspolku on myös Äänekosken kaupunkistrategian mukainen, kun strategian yhtenä päätavoitteena on vaikuttavat elinkeinot, joita toteutetaan myös kattavalla yrittäjyyskasvatuksella.

Yrittäjyyden opetussuunnitelmaa tullaan päivittämään vuosittain, jotta siinä pysytään ajan hermolla. Työn seuraamista ja kehittämistä varten perustetaan yrittäjyyskasvatuksen ohjausryhmä ”Yrkkänyrkki”, johon kuuluu kaupungin kasvatus-, elinvoima- ja työllisyysyksikön edustajat, kaupungin johtoa sekä paikallisten yrittäjien edustajia.

Yrittäjyyspolku -yrittäjyyden Äänekosken opetussuunnitelma

Tiedote 12.3.2024: Yrittäjyyskasvatus mukaan messujärjestämiseen - Äänemessuilla nuorten ääni näkyy ja kuuluu

Tiedote 13.2.2024: "Äänekoski voisi olla yrittäjyyskasvatuksen pääkaupunki"

Tiedote 11.12.2023: Äänekoskelle Keski-Suomen Vuoden yrittäjyyskasvattaja 2023 -tunnustus

Lisätietoja:

Yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja
Mika Matilainen
040 624 0406
mika.matilainen@aanekoski.fi

Kasvatus ja koulutus