Johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne

Kaupunkikonserni

Äänekosken kaupunkikonserniin kuuluu emokaupunki (emokunta) sekä konserniyhteisöjä. Konserniyhteisöjä ovat:

 • kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä;
 • osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, jotka kaupunki omistaa kokonaan tai osittain; ja
 • säätiöt, joiden hallintoon kaupunki säätiön sääntöjen nojalla osallistuu.

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kuntalain (410/2015) 48 §:n ja Äänekosken kaupungin hallintosäännön perusteella kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymistä ja muusta kuntien yhteistoiminnasta kerrotaan Kuntien yhteistoiminta -sivulla.

Osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt

Yhtiöt, jotka ovat kaupungin määräysvallassa:

 • Keitele-Museo Oy, kaupungin omistusosuus 87 %
 • Kiinteistö Oy Konginkankaan Säästölipas (keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö), kaupungin omistusosuus 74,6 %
 • Kiinteistö Oy Suolahden Keskusraitti (keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö), kaupungin omistusosuus 73,3 %
 • Proavera Oy, kaupungin omistusosuus 100 %
 • SS-Jäähalli Oy, kaupungin omistusosuus 71,4 %
 • Äänekosken Energia Oy, kaupungin omistusosuus 100 %
 • Äänekosken Kehitys Oy, kaupungin omistusosuus 100 %
 • Äänekosken Kiinteistönhoito Oy, kaupungin omistusosuus 100 %
 • Ääneseudun Asunnot Oy, kaupungin omistusosuus 100 %

Yhtiöt, jotka eivät ole kaupungin määräysvallassa:

 • Konginkankaan OP-Liikekeskus Oy (keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö), kaupungin omistusosuus 25,3 %
 • Sammakkokangas Oy, kaupungin omistusosuus 28,1 %

Säätiöt

 • Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö sr, ei kaupungin määräysvallassa
 • Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiö sr, on kaupungin määräysvallassa
 • Toivo Parantaisen taidemuseosäätiö sr, ei kaupungin määräysvallassa
 • Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr, on kaupungin määräysvallassa
 • Äänekosken Vanhaintukisäätiö sr, on kaupungin määräysvallassa

Kaupungin omistusosuudet yhtiöissä voivat muuttua. Vuosittain laadittavassa kaupungin tilinpäätöksessä (tasekirjassa) esitetään aina tilinpäätöspäivän (31.12.) mukainen tilanne.

Lisätietoja:

Talousjohtaja
Tapani Hämäläinen
0400 115 256
tapani.hamalainen@aanekoski.fi

Hallinto ja talous