Korona muuttaa työn tekemisen arkea

Korona-pandemia on tuonut elämäämme muutoksia, kuten ennustamattomuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksien puuttumista tavalla, joka voi luontaisesti tuottaa huolta ja ahdistusta. Monet näistä ennustamattomista ja vaikuttamisen mahdollisuuksien ulottumattomuudessa olevista asioista ovat henkilökohtaisen elämän lisäksi kohdistuneet viime aikoina erityisesti työhön ja työelämään. 

Muutokset työssä ja työn tekemisen tavoissa ovat koskettaneet tavalla tai toisella suurta osaa kaupunkimme henkilökunnasta. Muutokset ovat vaatineet paljon uuden oppimista, tutusta ja turvallisestakin luopumista, kodin ovien avaamista työntekemiselle ja uudenlaisten huolien tulemista osaksi päivittäistä arkeamme.

Tässä vaiheessa tiedetään, että tulemme vielä pitkään olemaan ja elämään tilanteessa, että erilaiset kuormitustekijät haastavat arkeamme. Erityisesti epävarmuudessa eläminen on psyykkisesti hankalaa. Siinä vaiheessa, kun tiedämme, miten kuormittava tilanne tulee omaan elämäämme vaikuttamaan, voimme valikoida käyttöömme aktiivisempia, selviytymistä tukevia tapoja. Tämän suhteen eteneminen voi tapahtua hyvin eritahtisesti eri työpaikoissa ja -tehtävissä.

On luonnollista, että tämä aika herättää negatiivisia ajatuksia ja pelkoja ja herkistää meidät jumiutumaan erilaisiin huoliin ja murheisiin koskien omaa tulevaisuuttamme. Stressaavat elämänvaiheet saavat meidät ihmiset usein ajattelemaan tavalla, joka ei tue vaikeasta tilanteesta selviytymistä. Mitä enemmän keskitymme siihen, mihin itse emme voi vaikuttaa, sitä toivottomammaksi tai ahdistuneemmaksi voimme olomme kokea. Tutkimustenkin mukaan joustava, tasapainoinen ja optimisesti suunnattu näkökulma voi auttaa meitä selviytymään stressaavista tilanteista muiden selviytymiskeinojen ohella. Seuraava linkki onkin tarkoitettu löytämään uusi näkökulma tilannetta helpottamaan. 

Kohtaa korona - kuinka suhtautua koronaviruskriisiin