Vakuutusturva etätyössä

Kaupunki on laajentanut etätyössä työskentelevien lakisääteistä vakuutusturvaa etätyövakuutuksella.

Vakuutusturvan näkökulmasta etätyöllä tarkoitetaan työtä, jota voitaisiin tehdä myös työnantajan tiloissa, mutta joka työnantajan kanssa ennalta sovitusti tehdään työntekijän kotona tai vapaa-ajan asunnolla.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus kattaa etätyössä välittömästi työhön liittyvän toiminnan. Vakuutusturvaa täydentävä etätyövakuutus on voimassa lisäksi

  • etätyöpaikassa ruokailujen aikana
  • etätyöpaikassa vietettyjen tavanomaisten, työhön liittyvien taukojen ajan, sekä
  • muun kuin etätyöhön liittyvän liikkumisen aikana etätyöpaikan sisätiloissa.

Huomioitavaa on, että vakuutukset eivät koske satunnaista, lyhytaikaista työnantajan lukuun kotona tai vapaa-ajan asunnolla tehtävää työtä, eikä vapaa-aikaa.

Käytännössä vakuutusturva edellyttää voimassa olevaa etätyösopimusta tai -määräystä. Huolehdithan, että sinulla on etätyössä työskennellessäsi voimassa oleva etätyösopimus tai työnantajan etätyömääräys.